Presidenten: Turnus vol. 2

turnus bildeHelsedirektoratet la i dag frem rapporten med status for første søknadsrunde i den nye turnusordningen for leger. Med den kom også tallene fra pulje 2, som vi har ventet lenge på.

Først litt harde fakta:

 • Det har vært utlyst totalt 455 turnusstillinger.
 • Til sammen har det vært 958 unike søkere.
 • Disse har i gjennomsnitt sendt inn 21 søknader hver.
 • Statistikken viser at 37% av de som er tildelt turnusplass har studert i utlandet. 
 • Det var 381 norske utenlandsstudenter som søkte om turnusplass totalt.
 • 153 av disse har blitt tilsatt i denne første søknadsrunden. Det utgjør 40%.
 • Til sammenligning har 283 av 409 søkere med utdannelse fra Norge blitt tilsatt. Dette utgjør 69%.

Jeg vil begynne med å adressere den elefanten i rommet jeg vet alle ser. Nemlig det faktum at det er flere studenter med utdanning fra Norge som har fått turnusplass enn de med medisinutdanning fra utlandet. Tallene vi fikk presentert i august antydet at det var dobbelt så stor sjanse for å få turnusplass om man hadde utdannelse fra Norge. Tallene vi fikk presentert i dag viser at det fortsatt er lettere å få turnusplass om man har studert i Norge, enn i utlandet. Det er veldig forståelig om dette vekker bekymring hos dere som studerer medisin utenfor landegrensene våre. Medisinutdanning i utlandet skal ikke på noen måte betraktes som mindre god enn norsk medisinutdanning. De er underlagt det samme EØS-direktivet for godkjenning og ansees dermed for å være helt og fullt jevngode.

Som President for ANSA er jeg stemmen til utenlandsstudentene her hjemme. Den 29. august var vi på et evalueringsseminar i regi av Helsedirektoratet, hvor hensikten var å gå gjennom hvordan ansettelsesprosessene har foregått hos de ulike foretakene. For å berolige de av dere som syns tallene vi har fått presentert i dag er urovekkende og signaliserer en dårlig trend, vil jeg fortelle litt om opplevelsen vi hadde der.

Først og fremst var det helt tydelig at mye tid og ressurser hadde blitt lagt ned i prosessene rundt om hos de forskjellige aktørene, og de fortalte samtlige om vanvittig store søknadsbunker og mange aktuelle kandidater. Videre la foretakene frem kriteriene de hadde vektlagt, og det var spesielt her jeg fulgte ekstra godt med. Det gledet meg å høre samtlige foretak erklære at de ikke hadde vektlagt studiested på noe vis. De opplyste også at karakterer ikke var tatt med i betraktningen. Det var heller motivasjon, erfaring fra annet helsearbeid og ikke minst arbeidserfaring som lege med lisens de hadde sett etter. Etter presentasjonene fra foretakene ble det arrangert en dialogkafé. Her ble vi satt sammen i grupper bestående av forskjellige foretak og organisasjoner, og evaluerte sammen prosessen rundt den nye ordningen. Slik fikk man høre erfaringene de forskjellige hadde gjort seg og hvordan de hadde lagt opp sine ansettelsesprosesser. Etter å ha hørt fra de forskjellige foretakene satt jeg igjen med et inntrykk av at studenter med utdannelse fra Norge i større grad hadde blitt tilbudt turnusplass. Når jeg så spurte de om hvorfor dette var tilfellet, forklarte samtlige av dem jeg snakket med at det ikke hadde noe med studiested å gjøre. Det var fordi de som hadde studert i Norge i større grad hadde mer relevant arbeidserfaring.

Den nye ordningen bærer et sterkt preg av nettopp det at den er ny. Dette var første runde, det var nytt for alle involverte; være seg foretak, studenter eller direktoratet selv. Jeg mener spesielt problematikken med de voldsomt store søknadsbunkene vil jevne seg ut og minskes etter hvert. De foretakene jeg snakket med på evalueringsseminaret, påpekte at de ønsket seg kandidater som gjorde seg flid med søknadene sine og investerte tid og ressurser i det de sendte ut. Det vil etter hvert føre til at kandidatene er nødt til å dedikere mer tid til en enkelt søknad og dermed ikke ha kapasitet til å sende ut 21 søknader hver. Da vil presset avta. Men det ligger også på foretakene å forenkle og forbedre denne prosessen. Hvilke kriterier de legger til grunn for ansettelse av turnuskandidater må identifiseres og presenteres tydelig, slik at studentene vet hva de har å forholde seg til og hva som forventes av dem. Dette vil gjøre ordningen bedre for alle parter.

Som ANSAs talskvinne har jeg de siste månedene lagt ned mye arbeid i å finne ut hvilke grep vi sammen kan ta for å gjøre utenlandsstudentene enda mer attraktive på det norske arbeidsmarkedet. Dette gjelder selvfølgelig også innenfor medisin, helsesektoren er intet unntak. Jeg har deltatt på evalueringsseminar, vært i møte med Robin Kåss (avtroppende statssekretær i Helse- og Omsorgdepartementet) og hatt dialoger med Helsedirektoratet. Nmf har vært gode sparringspartnere i denne prosessen, og vi har etablert et godt samarbeid med dem. I fellesskap ønsker vi å arbeide for at den nye ordningen skal være rettferdig, bærekraftig og ikke minst solid.

Underveis i dette arbeidet har jeg plukket opp en del tips jeg ønsker å dele med dere som studerer medisin i utlandet. Enkelt og greit, hvordan dere kan gjøre dere mer attraktive for foretakene med tanke på fremtidig turnustjeneste:

 • Engasjer deg ved siden av studiene. Foretakene opplyste om at dette var noe de vektla og så på som meget positivt, da det viser allsidighet og nettopp; engasjement.
 • Anskaff deg så mye arbeidserfaring du kan. Innenfor helsesektoren i sin helhet, men spesielt arbeid som lege med linses var tungt vektlagt hos foretakene.
 • Språkkunnskaper og annen utdannelse var også noe mange av foretakene anså som gode egenskaper hos en potensiell turnuskandidat.
 • Bruk tid på å orientere deg om hvilke foretak som ønsker seg hva. Det er ikke alle som passer overalt, finn ut hvilke foretak som kan tilby deg en slik turnustjeneste du ønsker.
 • Når du skal skrive søknad og CV, gjør deg flid. Ikke forhast deg, og bruk god tid på å sørge for at alt er 100%. Ingen skrivefeil og sørg for et ryddig oppsett. Men viktigst av alt, den må inneholde reell og utfyllende informasjon om deg som kandidat; hva du har gjort og hva du ønsker å gjøre videre.

Den nye turnusordningen kvalifiserer ikke enda til toppkarakter fra ANSA. Det er mye å ta tak i her, det er det ingen tvil om. Og det kan jeg forsikre dere om at vi skal gjøre. Det skal ikke ha noe å si hvor du har studert eller hva familiemedlemmene dine arbeider med. Vi skal ha en ordning for tilsetting av turnusleger som sikrer at det er de beste kandidatene som får tilbud om ansettelse. Inntil dette er på plass, så vil ANSA følge opp denne saken og kjempe for utenlandsstudentene.

Om du har noen spørsmål, så må du gjerne kontakte meg på president(at)ansa.no