ANSA Tyskland: Medlemsbladet Norwegern

Det har vært en del arbeid å ha det redaksjonelle hovedansvaret for produksjonen av medlemsbladet Norwegern for WS 2013/14 i tillegg til å være landsleder, men fremfor alt har det vært spennende og lærerikt. Her kommer en liten oppdatering.

Medlemsbladet Norwegern gis ut to ganger per år og deles ut til ANSAs medlemmer i de tyskspråklige landene, Tyskland, Sveits og Østerrike.

Ved LM i Berlin, april 2013, stod vi plutselig uten en kandidat til redaktørposten. Landsstyret satte seg likevel som mål å utgi Norwegern som normalt. Kommende utgave utgis i siste halvdel av oktober.

Min ambisjon har i tillegg vært å velge ut innhold på slik måte at Norwegern speiler det som skjer i Tyskland, Østerrike og Sveits. Dette føler jeg vi har klart ved å legge vekt på erfaringrapporter fra Erasmusstudenter og studenter på utveksling, lærestedbeskrivelser, samt samle informasjon om kommende arrangementer. Jeg hadde også lyst til, som et ledd i Tysklandssatsingen, å gjøre bladet enda mer promoteringsvennlig og interessant ikke bare for medlemmene våre, men også for studenter eller elever ved videregående skole som vurderer et studium i Tyskland, Østerrike eller Sveits.

Etter å ha jobbet en hel dag med bladet for et par uker tilbake, fikk jeg også en ide om å lage en logo til bladet som er spesiell for oss som studerer her. Etter at jeg hadde gått å lagt meg, rett før jeg sovnet hadde jeg tenkt ferdig designet.

Her kan du se hvordan jeg trinn for trinn skisserte opp logoen. Det ferdige resultatet er tegnet med tusj. Under skissene følger en forklaring til symbolbruken.

P1010260 P1010267 P1010272 P1010275

Logoen på forsiden av bladet symboliserer mangfoldet av studier som vi representerer. Sirkelen mellom de to personene symboliserer en mynt som står for økonomistudier, i tillegg er den delt i to, slik at man kan ane mønsteret av det tyske flagget i den høyre delen og det norske i den venstre. De to personene som står på hver sin side symboliserer en student, med penn i hånd på venstre side og en ferdig student med diplom på høyre side. De holder begge en hånd på sirkelen som skal symbolisere forbrødring mellom de to nasjonene. De står begge på en oppslått bok. Dette fundamentet skal være et generelt symbol på kunnskap men samtidig være et symbol på humanistiske vitenskaper som filosofi eller kunst. Over sirkelen ser man en fjærpenn og en fyllepenn. Fjærpennen skal symbolisere at norske studenter i Tyskland har lange tradisjoner. Passeren skal symbolisere tekniske fag og ingeniørstudier. Opp av boken springer ”Asklepiusstaven” som er et mye brukt symbol innen medisin. Det hevdes at staven blant annet skal ha fungert som en vandrestav for guden Asklepius i gresk mytologi. Staven er derfor samtidig et symbol på den ”reisen”, vi som utenlandsstudenter går igjennom. På denne reisen kan uttrykket ”Per aspera ad astra” være et godt motto. Latin for: ”Über raue Pfade gelangt man zu den Sternen“ (fri oversettelse: ”Over steinete stier når man stjernene”).

LogoNorwegernFinal

Liebe Grüβe aus Deutschland!

Henning Øfsteng, Landsleder, ANSA Tyskland