Presidenten: Den som venter på noe godt…?

Her hjemme sitter vi på nåler og venter på at klokken skal bli 19:30, da er det nemlig livesending fra Sundvollen og det forventes at Høyre og FRP vil legge frem sin nye regjeringsplattform. Vi har selvfølgelig sendt dem våre innspill, og håper de har tatt seg tid til å lese dette og inkludere våre forslag i planene de har for Norge de neste fire årene.

ANSAs innspill til ny regjeringsplattform ligger ute på nettsidene, men jeg tenkte også å publisere det her. Det er jo på vegne av alle dere ute i landene, og alle fremtidige utenlandsstudenter, at vi legger inn den innsatsen for å påvirke politikken i Norge slik som vi gjør. Derfor ønsker jeg å i enda større grad synliggjøre nettopp dette arbeidet.

Vi ønsker oss bedre vilkår for utenlandsstudier. En konkret strategi for hvor mange studenter regjeringen ønsker at skal utdanne seg i et annet land. Og ikke minst vil vi ha en økt anerkjennelse i det norske samfunn- og næringsliv for betydningen av den internasjonale kompetansen dere vender hjem med i ryggsekken. Det bidrar til et viktig mangfold i alle sektorer og Norge er avhengig av nevnte mangfold for å kunne hevde seg og være konkurransedyktige i en stadig mer globalisert verden. Skal vi bli det “kunnskapssamfunnet” alle prater om, ja, da er det helt essensielt at vi har folk med internasjonal erfaring og kompetanse. Nå gjenstår det å se om regjeringen ser verdien i dette og følger opp. Jeg håper det!

Så til alle norske studenter som er ute i verden og anskaffer seg denne verdifulle erfaringen, eller til de som vurderer å gjøre det: dere er sentrale for den videre utviklingen av samfunn- og næringslivet vårt. Utenlandsstudentene representerer en viktig del av de “kloke hodene” som skal ta landet vårt videre. La oss håpe planene Erna & Siv har lagt for de neste fire årene reflekterer dette.

Uavhengig av hva som blir presentert i den nye regjeringsplattformen, vil ANSA fortsette arbeidet med å plassere utenlandsstudentene på kartet og kjempe for bedring av deres vilkår. Norge trenger dere!