Presidenten: NOKUTs jubileumskonferanse

20131107-134952.jpg NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning) fyller 10 år i år – hipp hurra! I den anledning arrangerer de en jubileumskonferanse med et veldig spennende tema: utdanning for arbeidsliv. Hovedspørsmålet som stilles er “Hvordan skal utdanningen skaffe enda bedre kandidater til det norske samfunnet?”. Dette er uhyre interessante spørsmål som i aller høyeste grad angår ANSA, så vi er selvfølgelig på plass. Sammen med det meste annet som kan krype og gå i utdanningssektoren i landet vårt. Altså en solid mengde spennende og inspirerende mennesker.

Vi har hørt fra blant annet direktøren i NOKUT, Terje Mørland, som etterlyste mer kvalitet og mindre byråkrati. Jeg kunne ikke vært mer enig. Vår nye kunnskapsminister, Torbjørn Røe Isaksen, snakket fra scenen om behovet for kunnskapsbasert samfunnsbygging og god kvalitet i bredden av utdanningstilbud.

20131107-135008.jpg

Så påpekte tidligere utenlandsstudent (og direktør i NHO), Kristin Skogen Lund, hvor tunge metodiske svakheter det er knyttet til det å bruke de store internasjonale rangeringslistene som et verktøy for å sikre kvalitet i utdanning. Og når hun fulgte opp med å nevne det å studere i utlandet i samme setning som anskaffelse av nøkkelkompetanse, måtte jeg bite meg i tungen for å ikke juble høyt. Det er så riktig, og viktig!

Konferansen har en mulighet for å sende inn spørsmål til foredragsholderne via sms, og jeg kastet meg selvfølgelig over denne anledningen til å kommunisere med disse viktige aktørene i sektoren.

20131107-135111.jpgVi trenger en håndfast strategi for hvordan Norge skal internasjonalisere utdanning og innhente global kunnskap. De som er best egnede til å utføre denne oppgaven, er utenlandsstudentene. Da trenger vi konkrete tiltak for å tilgjengeliggjøre utenlandsstudier for alle og senke terskelen for at flere skal velge å ta hele eller deler av utdannelsen sin i et annet land.

Så derfor ønsker jeg meg et svar på det jeg lurer så inderlig på: Hva mener de bør gjøres for å senke terskelen for at flere skal studere i utlandet og dermed hente hjem den internasjonale kompetansen og erfaringen Norge trenger?

Med vennlig hilsen, Vibeke Munthe-Kaas, utenlandsstudent og president i ANSA.