ANSA Kina: Finansiering av studier i Kina

Lånekassen er hovedfinansieringskilden til norske studenter i Norge og utlandet. Ønsker du å studere ved et annet universitet enn de som er godkjent av Lånekassen, eller om du vil søke finansiering fra andre kilder uten å bruke av egne penger så er det flere måter å finansiere studer i Kina på.  Her får du litt kjapp info om fire forskjellige ordninger for støtte (Info er hentet direkte fra hjemmesidene, så det blir en blanding av norsk og engelsk her)

 

Statsstipend til Kina:

Den kinesiske stat tilbyr årlig Norge inntil 10 stipender til studier eller forskning ved et kinesisk høyere lærested for viderekomne studenter og yngre forskere innen alle fagområder. Dette stipendet forvaltes av forskningsrådet i Norge og China Scholarship Council i Kina

Les mer her http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=Informasjonstekst&cid=1224066990978&pagename=internasjonale-stipend%2FHovedsidemal

China Scholarship Council (CSC):

The China Scholarship Council (CSC) is a non-profit institution with legal person status affiliated with the Ministry of Education.
The objective of the CSC is to provide, in accordance with the law, statutes and relevant principles and policies of China, financial assistance to the Chinese citizens wishing to study abroad and to the foreign citizens wishing to study in China in order to develop the educational, scientific and technological, and cultural exchanges and economic and trade cooperation between China and other countries, to strengthen the friendship and understanding between Chinese people and the people of all other countries, and to promote world peace and the socialist modernization drive in China.

Les mer her

http://en.csc.edu.cn/Default.aspx

Shanghai Government Scholarship

(For studier i Shanghai. Beijing har et liknende scholarship):

In order to further the development of the international students education and attract more outstanding prospective international students to study in Shanghai, Shanghai Municipal Education Commission has set up “Shanghai Government Scholarships for International Students” (hereinafter referred to Scholarship) since 2005. It is established to fund distinctive prospective international students to pursue bachelor’s or above degree levels at higher educational institutions in Shanghai.

Les mer her

http://www.study-shanghai.org/Scholarship_en.asp

Legater:

I tillegg til stipender så er det også en siste måte å få finansiering til utenlandsstudier og det er legater. Av legater til utenlandsstudenter så er det kun ett som står oppført for Kina og det er statsstipendet til kina som er nevnt over her også. Ellers så er det 50 legater som ikke er definert for ett spesifikt land, slik at man kan søke på det om man skal til Kina også. Legatene her er i kategoriene; ballett, handel, jus, kunst, medisin/helse, musikk, språk, økonomi/administrasjon og ”udefinert eller flere”. Mange av legatene har tidlig søknadsfrist så det er lurt å være tidlig ute.

Les mer her

http://www.legatsiden.no/