ANSA Singapore: Lederen for ANSA Singapore møter Utenriksminister Børge Brende

Hei alle sammen!

Det er veldig mange positive ting knyttet til det å være leder for ANSA her i Singapore. Én av dem er at man får status som observatør i NBAS – Norwegian Business Association Singapore. NBAS er næringslivsorganisasjonen for alle norske bedrifter i Singapore, og fungerer som forum og møteplass for de over 200 norske bedriftene som har virksomhet her. Min rolle som observatør i NBAS’ styre innebærer at jeg hver måned blir invitert på styremøter, men også andre arrangementer for norsk næringsliv.
For eksempel ved besøk fra Norge:

De siste par dagene har utenriksminister Børge Brende vært i Singapore på vegne av regjeringen. Her har han møtt flere Singaporske ministere, men viktigst for meg var morgenmøtet lørdag morgen på Fullerton Bay Hotel. Temaet for dagen var dessverre ikke norske utenlandsstudenter, men norsk næringslivs posisjon i Singapore og Asia generelt. Spennende nok, og mange viktige temaer ble tatt opp, som for eksempel Norges forhold (eller mangel på forhold) til Kina. Det er en kjent sak at det i de siste årene har eksistert en isfront mellom norske og kinesiske myndigheter, og etter spørsmål fra næringslivet understreket utenriksministeren viktigheten av å gjenoppta kontakten med kinesiske myndigheter, som er en av verdens sterkeste og mest innflytelsesrike økonomier.

IMG_20140301_123403

Virkningen av Dalai Lamas kommende besøk i Norge ble også tatt opp, etter at det i fjor ble kjent at Det Norske Nobelinstituttet, Den norske Tibetkomiteen og Karma Tashi Ling buddhistsamfunn inviterer den verdenskjente buddistlederen til Norge. Dette er ikke et offentlig besøk, men det blir likevel spennende å se Kinas reaksjon på besøket. Mer om saken kan du lese her: http://www.nrk.no/norge/dalai-lama-til-norge-i-2014-1.11417577

IMG_20140301_121349

Videre stilte jeg spørsmål til norsk næringslivs økende investering i Myanmar. Utenriksministeren reiser videre til Myanmar etter besøket i Singapore, og dette er spesielt aktuelt for meg siden jeg skriver bacheloroppgave for Telenor i Myanmar, med fokus på “Business Assurance and Risk Management”. I et land som fremdeles er sterkt preget av barnearbeid, korrupsjon, diskriminering av folkegrupper og omfattende brudd på menneskerettigheter stilte jeg spørsmål til Brendes fokus på dette under sitt kommende besøk i Myanmar. Utenriksministeren mente at den viktigste veien til sosial velstand skjer gjennom forbedret økonomi, og at norsk næringsliv kan bidra til dette med økt investering i landet. Dette må selvsagt skje med et “norsk verdigrunnlag” som utgangspunkt, og på dette området må jeg si at Brende og jeg er helt enige!

Det ble dessverre ikke tid til å ta opp regjeringens manglende satsing på oss utenlandsstudenter. ANSA-president Vibeke Munthe-Kaas har skrevet om dette på bloggen (http://ansabloggen.com/2014/01/17/presidenten-7-punkter/) og jeg skulle ønske jeg fikk muligheten til å viderebringe dette budskapet til flere medlemmer av regjeringen. Brendes “Tour de Asia” viser at vi lever i en globalisert verden, og heller ikke kunnskap kjenner landegrenser. Under møtet med utenriksministeren ble det flere ganger nevnt at Norge er verdensledende på kompetanse, men både jeg og Vibeke mener at hvis Norge skal fortsette å hevde seg internasjonalt må det satses mye mer på oss utenlandsstudenter og investeres i den unike kunnskapen og erfaringen vi innhenter. Som representant for de norske studentene i Singapore vil jeg gjøre Vibekes 7 punkter til Singapores 3: Vi vil ha mer fokus på utveksling, økt skolepengestipend og valutasikring for norske studenter i utlandet. Mange norske studenter velger å bli hjemme fordi staten ikke tar en stor nok del av regningen, og sånn kan vi ikke ha det.

Kjære Børge, det er nå du har muligheten til å slå et slag for norske utenlandsstudenter! Velkommen skal du være!

IMG_20140301_121028

Espen Sletten
Leder ANSA Singapore