ANSA Frankrike: Besøk av et statsoverhode

Å være boende i Paris har sine fordeler når man er landsleder. I høst tok jeg kontakt med nylig avgåtte praktikant ved Chambre de Commerce Franco-Norvegienne (CCFN)., Vilde Roksand Fauchald., for å se på muligheten for et samarbeid mellom ANSA og handelskammeret. Det har gitt ANSA og meg muligheten til å være med på mange spennende arrangementer, blant annet et møte med selveste statsministeren, Erna Solberg.

vilde_CCFNVilde er på ingen måte en rookie når det gjelder Frankrike. Før hun tiltrådte praktikantstillingen i Paris, var hun to ganger på utveksling: Både i Caen og på  det anerkjente universitetet Sorbonne i Paris. Med gode språkkunnskaper og erfaring fra fransk skolesystem kan man si at hun var rett person til jobben som krever koordinering av ulike prosjekter samtidig og hvor arbeidet i stor grad hviler på en selv.

Første foredrag jeg ble invitert på var med en nordmann som jobbet for Peugeot i Frankrike. Vi fikk innsikt i hvordan det franske arbeidslivet oppleves av nordmenn. Gjennom slike foredrag, skaper praktikanten ved CCFN en arena for å stifte bekjentskap. Franskmenn og nordmenn møtes og utveksler erfaringer fra hverandres yrkesliv. Vilde har gjennom å invitere ANSA og norske studenter i Frankrike gitt denne muligheten også til fremtidige yrkesaktive og ikke bare folk som er i arbeid allerede.

En annen arena for slik mingling og hvor man kan dele hverandres erfaringer er på handelskammerets Young Chamber Club, som er et samarbeid mellom det norske og det svenske handelskammeret. Vilde har koordinert dette også og første onsdag i måneden møtes man til after-work i den meget høytidlige leiligheten til cercle norvegien i rue Rivoli. Med egen bar og utsikt mot Jardin de Tuilleries er stemningen magisk.

Nettopp i denne leiligheten var Erna Solberg frokostgjest en dag i januar. Statsminister Erna Solberg tok seg god tid til å hilse på alle frokostgjestene.  ANSA hadde hun åpenbart hørt om og håndtrykket kom med et smil. En av postene på programmet var å møte representanter fra næringslivet for å lytte til hvordan det bilaterale forholdet oppleves i det fransknorske næringslivet. Vilde Roksand Fauchald var blant dem som organsierte eventet, sammen med Innovasjon Norge og ambassaden. Jeg er veldig takknemlig for å ha blitt invitert til frokosten. Derfor bør en stor takk rettes til Vilde Fauchald Roksand som sikret oss en frokost av ypperste klasse. Ansa var representert ved styremedlem i ANSA Paris, Mimi Dedichen og meg selv.

Image

av Finn Szczesny, landsleder ANSA Frankrike