ANSA Tyskland: promoteringsfilm

Søknadsfrist:
Sommer – 15. Januar, kl 24:00
Høst – 31 mai/15 juli*, kl 24:00

*- For de som får vitnemål mellom 15 jan til 15 juli, det følgende året.

#ANSATyskland #StudereiTyskland