PRESIDENTEN: Alt du trenger å vite om GF

«Generalforsamling, et møte av medlemmer av selskap eller forening innkalt til drøftelse og avgjørelse av selskapsanliggender. Gjennom generalforsamlingen, som er åpen for alle medlemmer, utøver disse normalt den øverste myndighet i selskapet (foreningen) ved beslutninger truffet ved votering.»
(Store norske leksikon)

 

Førstkommende helg, 1-2. august avholdes ANSAs 58.  generalforsamling på Radisson Blu Plaza. Det offisielle programmet finner du her, men jeg tenkte å forklare litt hva GF er, og hvorfor det er et så viktig arrangement for organisasjonen vår. Så here you go: alt du trenger å vite om årets happening – som altså går av stabelen allerede nå på fredag!

IMG_5344Generalforsamlingen er organisasjonens høyeste lovgivende organ og trekker opp retningslinjene for ANSAs arbeid samt velger sentrale tillitsvalgte. I snart 60 år har representanter for norske utenlandsstudenter møttes årlig for å sammen ta beslutninger om hvordan ANSA skal arbeide for å fremme utenlandsstudentenes interesser og ivareta organisasjonens medlemmer ute i landene. Det er her man velger presidenten – organisasjonens ansikt utad – og det er her man velger hovedstyret bestående av seks nåværende utenlandsstudenter (kjent som uterepresentant) og to tidligere utenlandsstudenter (kjent som hjemmerepresentant) som styrer organisasjonen gjennom året. Samtidig er det en fantastisk møteplass for norske studenter som studerer i alle verdenshjørner. Arrangementet er åpent for alle medlemmer, ikke bare tillitsvalgte, og vi er helt avhengig av at dere medlemmer engasjerer dere i de sakene de ønsker at ANSA skal arbeide for.

IMG_5391

Delegater og delegatplasser

For å sikre en demokratisk representasjon av medlemmene på Generalforsamlingen blir hvert ANSA-land tildelt delegater med stemmerett på bakgrunn av medlemstallet per 30. juni samme år og antall halvårige medlemskap fra høstsemesteret året før.

Hver delegat har én – 1 – stemme som skal benyttes ved votering og velges enten på landsmøtene eller utpekes av landsstyrene. Land som ikke har landsstyrer, fra det man kaller resten av verden (RAV) får til sammen stemmer etter samme prinsipp som et land med et landsstyre. Ideelt sett vil hvert land fylle opp sine delegatplasser, men skulle dette ikke være tilfelle kan landsstyret overføre en eller flere av landets ubenyttede delegatplasser til et annet land som gjerne har flere påmeldte deltagere enn det de har blitt tildelt av delegatplasser.

Selv om et land skulle ha flere deltagere enn de har delegater vil disse medlemmene fortsatt ha møte- og talerett under Generalforsamlingen og jo flere medlemmer som deltar jo større sannsynlighet er det for behandlingen av de sakene som tas opp blir mest mulig nyansert.

Gjesteopptredener fra politikken

Det er mTorbjørnange som er opptatt av det ANSA arbeider for, og mest av alle er det kanskje kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Det er derfor med stor glede jeg kan meddele at han kommer for å holde en hilsningstale på vår generalforsamling.

I tillegg kommer leder i AUF, Eskil Pedersen, nyvalgt leder i Unge Høyre, Kristian Tonning Riise og leder i Norsk Studentorganisasjon, Anders Kvernmo Langset. Jeg gleder meg til å høre deres hilsener til organisasjonen vår!

Hvem bestemmer hva ANSA jobber med?

Det er ikke bare hva andre har å si om ANSA som er viktig på generalforsamlingen. Det er aller mest hva dere medlemmer mener vi skal diskutere. I ANSAs statutter  er det nedfelt et sett med punkter som Generalforsamlingen er pålagt å gjennomgå årlig. Man skal for eksempel godkjenne regnskapet for det foregående regnskapsår og godkjenne revidert budsjett for inneværende regnskapsår samt velge revisor. Dette gjøres slik at medlemmene skal kunne ha oversikt og kontroll over hvordan hovedstyret og generalsekretæren forvalter organisasjonens midler.

Videre skal man vedta ANSAs politiske arbeidsprogram og organisatoriske arbeidsprogram. Det politiske arbeidsprogrammet legger føringer for hvordan presidenten arbeider politisk gjennom året og hvilke saker man ønsker å få fokus på. Det organisatoriske arbeidsprogrammet stadfester hvilke mål man har med den organisatoriske driften av ANSA og er det viktigste verktøyet for å gjennomføre ANSAs strategi.

Felles for arbeidsprogrammene er at de begge er til for å øke fokuset på utenlandsstudier, sikre informasjon om hvilke muligheter norske studenter har i utlandet og spre kunnskap om hvor viktig det er for Norge å ha studenter som reiser ut og skaffer seg internasjonal erfaring.

Hvem tar over skuta?

GFGFGFDet siste punktet Generalforsamlingen er pålagt å behandle er kanskje det det knytter seg mest spenning til hvert år, nemlig valg av sentrale tillitsverv. I fjor var det jeg som sto på talerstolen og skalv av nervøsitet og spenning – i år er det disse som skal i ilden.

Kandidatene som stiller til hovedstyret kan du lese mer om her, i tillegg skal man også velge et ordførerkollegie med en ordfører og en varaordfører som presiderer over hovedstyrets møter og som hvert år leder Generalforsamlingen. Det velges en kontrollkomité som gjennom året skal påse at ANSAs midler forvaltes forsvarlig, og sist men ikke minst, en valgkomité som frem mot neste generalforsamling har som oppgave å identifisere og innstille kandidater til sentrale tillitsverv i organisasjonen.

bilde GF frokost

Fest, moro og Vaganten

Valget er det siste punktet på Generalforsamlingens dagsorden, før det er klart for den virkelige moroa. På kvelden arrangeres det nemlig bankett med påfølgende nachspiel i ANSAs lokaler, etterfulgt av tradisjonell frokost på Grand Hotel kl. 07 søndag morgen. Selve banketten er en særdeles festlig anledning med diverse taler og underholdning samt utdeling av ANSAs æresorden Vaganten.

I Storgata 19 er bakgården pyntet til fest og jeg kan personlig garantere mye dans og mye allsang av ymse slag når man beveger seg hit etter at desserten er spist opp. Dette er vår feiring av året som har gått og innsatsen alle vi tillitsvalgte har lagt ned, på lokalt til sentralt nivå i organisasjonen. Det er rett og slett en anledning for å feire oss selv, feire ANSA.

Jeg håper vi treffes til helgen, påmeldingfristen går ut i dag, så har du ikke meldt deg på – gjør det nå!