PRESIDENTEN: DET STORE STATSBUDSJETTET

Penger er ikke alt her i livet – men statsbudsjettet bryr jeg meg om.

I veldig grove trekk mener ANSA at flere bør studere i utlandet, at alle, uavhengig av økonomisk bakgrunn, bør ha muligheten til å reise ut i studietiden, og at det bør tilrettelegges for at de som er utdannet i utlandet blir tatt imot av norsk arbeidsliv. Heldigvis for oss er de fleste enige.

Førsteårsstøtte og ranking

Vår fremste kampsak de siste årene, og noe vi har jobbet med siden 1986, er gjeninnføringen av førsteårsstøtte for fireårige bachelorgrader. Vi er kommet et stykke på vei; fra og med høsten 2012 kunne man få støtte for førsteåret av bachelorgrader i BRIKS-land, i 2013 ble dette utvidet til alle ikke-vestlige land (i praksis var dette alle land i verden utenom USA), og denne høsten kan norske studenter få støtte for førsteåret på de ca. 200 skolene i USA som står på en av de internasjonale universitetsrankingene. Flere milepæler er oppnådd på veien mot vårt endelige mål, at Lånekassen skal støtte i sin helhet de 4-årige bachelorgradene som er godkjent av Nasjonalt Organ for Kvalitet i Utdanningen (NOKUT).

Gjennom flere debattinnlegg i Dagens Næringsliv den siste måneden (http://www.dn.no/sok/?q=universitetsrangering) kritiseres bruken av rangeringslister som utdanningspolitisk verktøy. ANSA har lenge argumentert for at rangeringslister ikke gjenspeiler undervisningskvaliteten ved et lærested, spesielt ikke på førsteåret av en bachelorgrad. Det er derfor svært gledelig at Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen følger opp debatten med en påminnelse om rangeringslistenes svakheter. Vi som var til stede på ANSAs 58e generalforsamling i sommer har heller ikke glemt at Røe Isaksen meddelte fra talerstolen at «Målet til regjeringen er at rangeringslistene skal bort».

Her sier Torbjørn Røe Isaksen til ANSAs Generalforsamling at regjeringen ønsker å fjerne bruken av rangeringslister.
Her sier Torbjørn Røe Isaksen til ANSAs Generalforsamling at regjeringen ønsker å fjerne bruken av rangeringslister.

Igjen er vi heldige, i de fleste partiene er politikerne enige med argumentene våre. Vi har skissert en enkel og billig løsning for dem: vi vil gi NOKUT ansvaret for å vurdere om et lærested bør være støtteberettiget. Det er tross alt NOKUT som godkjenner 2., 3. og 4.-året av fireårige bachelorgrader, samt alle andre studier i hele verden, også i Norge. I praksis vil dette medføre at studenter kan få støtte for hele bachelorgraden på ca. 1 300 amerikanske læresteder, kontra dagens 200. Med en forventet økning på 20 % (utover dagens vekst) i antallet studenter som tar førsteåret i USA, har Lånekassen beregnet at endringen vil koste rundt 6 millioner i året. I sammenheng med Lånekassens utlånsbudsjett på 30 milliarder kroner, er 6 millioner kroner på størrelse med en avrunding.

Statsbudsjettet 2015

Det holder imidlertid ikke at politikerne er prinsipielt enige med oss. Som de fleste ANSA-tillitsvalgte vet, må man prioritere tiden og spesielt pengene man har til rådighet. Norges regjering gjør dette hvert år, og legger så frem sitt forslag til statsbudsjett. I år skjer dette den 8. oktober, altså kommende onsdag, og ANSA kommer selvsagt til å følge nøye med. Dere husker kanskje den storslåtte feiringen i fjor, da det amerikanske flagget og «Yes We Did It!»-bannere prydet fasaden i Storgata 19? Vi akter å feire minst like mye i år, om bruken av rangeringslistene fjernes. Da vil vi endelig kunne lukke kapittelet om førsteårsstøtte etter 28 års iherdig innsats. Kjære ANSA-venn, du er invitert til den potensielle feiringen – på Kulturhuset i Oslo kl 18, og på Twitter (@mmowinckel) og Instagram (@mmowi) der jeg vil dele glimt av dagen!

Tidligere president Vibeke  foran ANSAs kontor i Storgata 19 feirer Statsbudsjettet som ble lagt frem i oktober 2013.
Tidligere president Vibeke foran ANSAs kontor i Storgata 19 feirer Statsbudsjettet som ble lagt frem i oktober 2013.

Hva om regjeringen ikke foreslår å fjerne rangeringslistene på onsdag?

Statsbudsjettet som legges frem den 8. oktober er et forslag. Budsjettet skal behandles av Finanskomitéen, deretter vil Kirke-, Utdannings- og Forskningskomitéen (KUF) behandle delen av budsjettet som angår oss, før budsjettet i sin helhet vedtas av Stortinget innen den 15. desember. I denne perioden kan vi jobbe for å påvirke budsjettet i vår retning, spesielt med hjelp fra støttepartiene, som regjeringspartiene må ha med på laget for å få budsjettet vedtatt i Stortinget. Det er ikke lett å få gjennomslag i denne perioden, men en så lite kostbar sak som denne, som regjeringen attpåtil har sagt at de skal gjennomføre, er det realistisk å skulle få igjennom. Skulle det allikevel ikke bli noen seier i år, vil ANSA selvsagt fortsette kampen og minne Kunnskapsministeren på regjeringens løfter om avbyråkratisering, og hans egne uttalelser om bruken av rangeringslister.

Enn så lenge venter vi i spenning på onsdagens forslag til statsbudsjett for 2015!

One thought on “PRESIDENTEN: DET STORE STATSBUDSJETTET

Comments are closed.