Nobelseminar i Stockholm

Mandag den 8 desember hadde ambassadør Kai Eide og hans stab duket til fest (okda, lunsjseminar) med nobelprisvinnerene Maj-Britt og Edvard Moser. Selvfølgelig var ANSA også invitert!

Seks glade ANSAere og én glad nobelprisvinner i medisin

 

Fem medisinere og landslederen i Sverige fikk gleden av å hilse på (og få en moderne autograf med) en vaskekte nobelprisvinner. Ganske stas. Enda mere stas var emnet ambassaden hadde valgt for dagen: For å gi vinnerene en pause fra å snakke om det samme hele tiden fokuserte dagens samtale med paret Moser og den påfølgende paneldebatten i stedet på hvordan skandinavia kan produsere flere forskere av internasjonalt kaliber.

Denne debatten rettet seg fort inn på hvordan landene kan samarbeide bedre og viktigheten av tverrfaglig og tverrkulturell inflytelse. Med ANSA ord: Hvordan kan Norge bedre lede studenter som tar utdannelse i utlandet inn på forskningssporet, ta vare på dem, og utnytte deres nettverk for å nå ut til flere talenter i det internasjonale samfunn.

Selv om landslederen gjerne ville bli igjen for å diskutere dette med både ambassadøren og nobelvinnerene tok dagen slutt og de rundt 150 oppmøtte forlot åstedet.

Vi kommer dog gjerne tilbake!

For å lese mer om seminaret: http://www.norge.se/News_and_events/Nyheter-om-politikk-og-okonomi/Norges-Nobelprisvinnere-i-medisin-inntar-Stockholm/#.VIoS4YtrkcJ