ANSA Washington: Kongebesøk på Pacific Lutheran University i Washington State

Det ble en ekstra spesiell Graduation seremoni lørdag 23. mai på Pacific Lutheran University (PLU) for både nordmenn og amerikanere som mottok sine bachelor- og mastergrader i selskap av HM Kong Harald V. Kongen selv mottok en juridisk æresdoktorgrad, talte til studentene, og hilste på norske studenter som var ferdig med sine grader. For alle som deltok på denne dagen var det en fantastisk opplevelse!

HM Kong Harald V mottar juridisk æresdoktorgrad
Her mottar HM Kong Harald V en juridisk æresdoktorgrad. Foto: PLU

I 1890 ble PLU grunnlagt av norske immigranter og det var i sammenheng med universitetets 125 årsjubileum at HM Kong Harald V var på besøkt. Det er ikke første gang PLU har hatt kongelig besøk fra Norge og dette var HM Kong Harald sitt andre besøk. Andre norske kongelige som tidligere har besøkt universitetet er Olav V, Prinsesse Astrid, Dronning Sonja og Kronprins Haakon. Deres besøk minnes med skulpturer på universitetets campus:

Skulpturer på campus som minnes tidligere kongelige besøk
Skulpturer på campus som minnes tidligere kongelige besøk. Foto: Pernille von Ubisch

Kongens besøk ble planlagt i god tid og universitetet var veldig flinke til å oppdatere oss i ANSA Washington styret om hva planene var. Før HM Kong Harald V ankom fikk alle studentene som skulle hilse på han beskjed om hvordan man skulle oppføre seg, hva man kunne si osv. Man skulle for eksempel ikke si han/du/deg, men si Hans Majestet. Dette virket greit da jeg hørte det, men da jeg tenkte over hva jeg selv skulle si var det utrolig vanskelig og unaturlig å putte inn Hans Majestet i stedet for deg/dem i en setning.

Da dagen endelig kom var stemningen på skolen utrolig god og veldig mange hadde tatt seg turen bort for å se kongen. Som lokallagsleder i ANSA Washington fikk jeg æren av å ønske HM Kong Harald V velkommen til PLU sammen med skolens president og hans kone. Deretter fikk jeg gå med hans følge over skoleplassen, før vi gikk ned til spente studenter som skulle få hilse på Hans Majestet. Det var 30 heldige studenter, både norske og amerikanske, som fikk æren av å hilse på kongen. Dette var hovedsakelig studenter som var ferdig med graden sin på PLU. De stod rundt tre bord med ti studenter ved hvert bort. Studentprest Elisa Stokka fikk også muligheten til å være med på dette møtet. Kongen var i godt humøret og det var god stemning i rommet da han tok runden rundt.

HM Kong Harald går over campus
HM Kong Harald sammen med Norges ambassadør til USA Kåre R. Aas (til venstre for HM) og skolens president Thomas W. Krise (til høyre for HM). Foto: PLU

Vi i ANSA Washington hadde lyst til å arrangere en gave til HM Kong Harald V fra alle norske studenter ved PLU. Dermed samlet vi alle norske studenter til en fotografering på campus slik at de som ikke fikk muligheten til å møte kongen likevel fikk bidra med noe. Vi rammet inn bildet og ga alle norske studenter muligheten til å underskrive. Da Hans Majestet var på besøk fikk vi dessverre ikke mulighet til å gi han gaven direkte, men alle gavene som universitetet hadde laget ble utstilt slik at Hans Majestet kunne ta en titt. Senere vil alle disse gavene fra universitetet bli sendt til kongehuset.

Gave til HM Kong Harald V
Lokallagsleder i ANSA Washington, Celine Kleivdal (meg), med gaven til HM Kong Harald V fra alle norske studenter ved PLU. Foto: Thomas Flatmoen
Foto av norske studenter ved PLU mai 2015
Bildet som ble gitt til Hans Majestet. Foto: Andre Tacuyan

Hele besøkt var en uforglemmelig opplevelse for alle som deltok, spesielt meg. Det var en stor ære å ønske Hans Majestet velkommen, og jeg følte dette var viktig slik at de norske studentene ble representert fra starten av. Besøket styrket også båndet mellom ANSA Washington og skolens ”Scandinavian Culture Center” som vi blant annet samarbeider med på den tradisjonelle 17. mai feiringen ved universitetet. Jeg fikk i tillegg muligheten til å prate en god del med skolens president og hans kone før kongen ankom og kunne dermed knytte et sterkere bånd med skolens overhode. Selv om noen ble skuffet over at de ikke fikk møte kongen tror jeg likevel alle syns det var stas med kongelig besøk. Vi er veldig glad HM Kong Harald V tok seg tid til å prate med studenter som kunne fortelle litt om hvor de var fra og hva de studerte. Gjennom bildet av alle norske studentene fikk kongen muligheten til å se hvor mange norske studenter det egentlig er ved universitetet. Vi håper selvsagt at de kongelige vil fortsette å besøke universitetet i framtiden slik at nye studenter kan oppleve det vi gjorde!

– Celine Kleivdal, lokallagsleder ANSA Washington