ANSA Samfunn: Styrevalg ANSA Samfunn

Hei ANSA-entusiaster,

Er du samfunnsviter og utenlandsstudent har du nå muligheten til å engasjere deg i styret til ANSA Samfunn! ANSA Samfunn representerer norske samfunnsfagsstudenter i utlandet. De som er medlemmer i ANSA er også automatisk medlemmer i ANSA Samfunn.

ANSA Samfunn arrangerer fagdag og utgir medlemsbladet Utlendighet. Et styreverv i ANSA Samfunn er en utmerket måte å utvide nettverket på, bli kjent med organisasjonen ANSA fra innsiden og jobbe med de sakene du brenner for. Og selvsagt er det også sosialt!

I desember i fjor arrangerte vi “Fagdag 2014 – NATOs betydning i dagens urolige Europa” på Folkets Hus. Over 60 møtte opp for å høre panelsamtalen mellom Bård Vegard Solhjell, nestleder SV, Audun Halvorsen, politisk rådgiver i Forsvarsdepartementet, og Øystein Andresen, president Youth Atlantic Treaty Association Norway (YATA).

Fagdag 2014
Fagdag 2014

ANSA Samfunn søker engasjerte samfunnsvitere til følgende styreverv:

Leder: Leder holder kontinuerlig kontakt med hovedstyret (HS), deltar på hovedstyremøter og ledersamlinger.

Økonomi-ansvarlig: Har kontroll på tallene.

Arrangement-ansvarlig: Holder i fagdagen, markedsfører ANSA Samfunns aktiviteter på Facebook og på epost.

Redaktør: Ansvarlig for det elektroniske medlemsbladet Utlendighet. Lager layout og har kontakt med frivillige skribenter.

Har DU lyst til å bli med og ta ANSA Samfunn videre fra august 2015? Send inn ditt kandidatur til samfunn@ansa.no innen 17. juli. Spørsmål? Ta kontakt på samfunn@ansa.no eller les mer her

Med vennlig hilsen,
Martine Cecilie Vik

Leder ANSA Samfunn