Presidenten: Hurra for PhD-stipend i Venstres alternative statsbudsjett!

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016 fikk vi i ANSA gjennomslag for vår sak om en styrket og utvidet støtteordningen for språk fra Lånekassen. Dette var veldig bra av regjeringen og Torbjørn Røe Isaksen!

Allerede samme dag møtte ANSA Iselin Nybø, Venstres representant i Kirke-, utdannings-, forskningskomitén (KUF), og tok opp  at vi savnet PhD-stipend for norske studenter i utlandet. Denne saken har ANSA snakket om med stort sett alle vi har møt i hele 2015. ANSA dedikerte høringene i Stortingets finanskomité fredag 16. oktober og i KUF 20. oktober til PhD-stipend. Saken var for god til å forkastes! Politisk rådgiver og jeg møtte Venstres vararepresentant Svein Abrahamsen og hans rådgiver Kjartan Almenning på Stortinget 27. oktober for å diskutere saken videre.

Mandag 2. november fulgte partiet Venstre opp: I sitt alternative budsjett foreslår de å innføre PhD-stipend til norske studenter i utlandet akkurat slik vi har ønsket. Dette var svært gode nyheter! Vi i ANSA håper at også Kristelig Folkeparti, Høyre og Fremskrittspartiet vil gå inn for å styrke forholdene for norske forskerspirer i utlandet, og ønsker derfor lykke til i forhandlingene som nå kommer!

PhD-stipend vil trolig være et svært spisset og kostnadseffektivt tiltak for å få flere talentfulle nordmenn til å ta sine doktorgrader i utlandet. ANSA og Forskerforbundet mener at etter å ha tatt hele graden i utlandet vil hjemvendte PhD-studenter kunne tilføre unike perspektiver og verdifulle nettverk til norske forskningsmiljøer. I tillegg er det selvfølgelig grunn til å anta at også norsk næringsliv og offentlig sektor vil dra nytte av kunnskapen til disse høykompetente doktorene.

Forslaget koster ca. 3.3 millioner kroner og stipendsatsen vil økes fra 0 til i overkant av 40 000 per år hvis det vedtas i Stortinget. Dette er like mye som mastergradsstudenter får i stipend til å betale skolepenger i dag. Personlig økonomi hos den norske doktorgradsstudenten vil forhåpentligvis i større grad falle fra som årsak til å ikke ta en PhD i utlandet, og igjen står kanskje meritt.

ANSA er svært fornøyd med at Venstre går inn for PhD-stipend til norske studenter i utlandet, og vi utfordrer KrF, Høyre og Frp til å bli med på å gjøre det lettere for nordmenn å ta en doktorgrad i utlandet!