ANSA Frankrike: Norsk-Fransk Forum (NFF) 2015

Den 7. november ble den årlige karrieredagen Norsk-Fransk Forum (NFF) for første gang avholdt i Paris. Tidligere år har det vært i Toulouse, hvor man finner en høy konsentrasjon av norske ingeniør- og økonomistudenter. Det evige problemet med Toulouse er at det er tungvint å reise til for mange, særlig for bedrifter. Vi i landsstyret visste godt at bedriftene er blitt noe mer gjerrige etter valutasirkuset i fjor og at det derfor ville bli vanskeligere å få dem med. Vi tenkte imidlertid at i trange tider kan man la seg inspirere av Roosevelts New Deal  og kjøre ambisiøst på i stedet for å trappe ned. Dermed la vi arrangementet til Paris hvor utgiftene steg til himmels, men det samme gjorde også deltakeroppslutningen. 108 Studenter fra alle hjørner av Frankrike, men også fra omkringliggende land, deltok.
Norges ambassadør til Frankrike Rolf Einar Fife åpnet arrangementet med sine interessante betraktninger om møtet mellom norsk og fransk kultur.

Ambassadør til Frankrike Rolf Einar Fife holder åpningstale
Ambassadør til Frankrike Rolf Einar Fife holder åpningstale. Foto: Kaja Marie Joval

Interesseorganisasjonen Econa ga deretter kloke råd om jobbsøking. Texas Instruments presenterte sitt virke, som er å designe og produsere små databrikker. Ordet ble så gitt til Erik Møse, dommer i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, som trollbandt publikum med et fyrverkeri av en tale preget av både lettbeinte Monty Python-referanser og berikende innsikt i rettsvitenskap.

Konsulentselskapet Accenture gav oss en innføring i sitt virke, som i all hovedsak går ut på å tilby teknologiløsninger.
Lunsj.
Fristende fingermat, vin og kaffe fylte deltagerne med nytt pågangsmot.
Lise Lyngsnes Randebergs, president i Tekna, utgjorde med sin tale startskuddet for del to av arrangementet. Hennes tema var nettverk, og hun brukte sin egen karriere som eksempel på hvor viktig nettverk kan være. Avslutningsvis presenterte konsulentselskapet McKinsey & Company seg selv. De tilbyr blant annet strategisk rådgivning til bedrifter.
Etter alle foredragene holdt bedriftene stands slik at studentene fikk anledning til å bli bedre kjent med dem.

Studenter lærer mer om bedriftene
Studenter lærer mer om bedriftene på stand. Foto: Runo Isaksen

Siste post på programmet var bankettmiddag. Her fikk man chèvre, créme brûlée, vin og andre franske spesialiteter i bøttevis. Det ble selvsagt holdt taler. Landsleder i ANSA Frankrike og sjefsarkitekt bak NFF 2015 Tomas Engebretsen ønsket alle velkommen til bords og Idir Berg rundet av måltidet med å takke for maten. Til slutt flommet deltakerne utover Paris for å oppdage byens natteliv, men det er en annen historie.

Landsleder i ANSA Frankrike Tomas holder tale
Landsleder i ANSA Frankrike Tomas holder tale. Foto: Kaja Marie Joval

Til slutt vil vi i landsstyret i ANSA Frankrike takke alle deltakerne som gjorde NFF til en suksess.

Landsstyret i ANSA Frankrike. Fra venstre: Kaja Marie Joval, Håkon Fure, Tomas Engebretsen, Gyri Reiersen, Eivind Nilsen
Landsstyret i ANSA Frankrike. Fra venstre: Kaja Marie Joval, Håkon Fure, Tomas Engebretsen, Gyri Reiersen, Eivind Nilsen. Foto: Trude Nytun

Håkon Fure, Redaktør i ANSA Frankrike