Presidenten: Hurra for at Ph.D-stipend økes fra 0 til 44 000 kroner!

I dag fikk jeg en svært gledelig nyhet servert til frokost. Partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti går inn for Ph.D-stipend i innstillingen sin fra Kirke-, utdanning, og forskningskomitéen (KUF-komitéen) på Stortinget. Dette var en av ANSAs statsbudsjettprioriteringer for 2016 og noe jeg brukte store deler av innlegget midt i både KUF-komitéen og i Finanskomitéen på å snakke om. Hurra til flertallet i KUF som nå har gått inn for dette!

Ph.d-stipend kommer nå i tillegg til vår tidligere seier i høst med Regjeringen og Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksens styrking av språkstipendet og utvidelsen av tilretteleggingssemesteret til å gjelde et helt år for alle ikke-engelskspråklige land! Jeg vil spesielt takke ungdomspartiene Unge Høyre, Fremskrittspartiets Ungdom, Unge Venstre og Kristelig Folkepartis Ungdom for at de har klart å overbevise moderpartiene om viktigheten av flere norske doktorgradsstudenter i utlandet. Tidligere fikk norske Ph.D-er i utlandet kun skolepengestøtten utbetalt som lån (selv om svært få riktignok kvalifiserte til tilleggsstipend), mens fra og med 2016-2017 vil de få et stipend fra Lånekassen på opptil 44 000 til å dekke skolepenger! Tusen takk – dette er veldig bra!

fb-phd

Flertallet i komitéen viser med dette at de er opptatt av internasjonal student- og forskermobilitet og at de ser verdien av at forskerspirer reiser ut og tilegner internasjonal kompetanse helt i forskningsfronten. Beløpet i seg selv vil kunne gjøre det litt mer attraktivt å ta doktorgraden sin ute – men vel så viktig er det prinsipielle med at komitéen skriver at:

«Flertallet ønsker at ph.d.-studenter i utlandet mottar deler av studiestøtten som stipend på linje med masterstudenter i utlandet»

Det at stipendandelen til doktorgradsstudenter nå likestilles med nivået for masterstudenter er riktig også prinsipielt hovedsakelig fordi det har ikke vært gode nok grunner til å forskjellsbehandle mellom de to nivåene. Det har vært et unaturlig skille – som har gått på bekostning av doktorgradsstudentene. Dessuten er det på mange studiesteder i USA faktisk slik at mastergrad- og doktorgradstudiene er integrert i et og samme løp. Det var med andre ord på høy tid å gi norske doktorgradsstudenter opp til 44 000 kroner i skolepengestipend – noe som tilsvarer nivået mastergradsstudenter får i dag!

Vi i ANSA håper at dette vil være et tiltak som får flere til å ta hele forskerutdanningen sin i utlandet – for verdensledende forskningsmiljøer flest ligger jo i utlandet!