Presidenten: Behov for flere initiativ som det nye St. Gallen-stipendet!

ANSA arbeider både ovenfor offentlig og privat sektor for å gjøre utdanning i utlandet en mulighet for alle basert på meritt og ikke familiebakgrunn. Et nytt stipend for fire personer til St. Gallen i Sveits søker flinke kandidater fra utlandet nå!

I ANSA er det Hovedstyret som hver desember beslutter hvilken politiske sak som skal få høyest prioritet. Årets prioriterte sak er å jobbe for at Regjeringen øker stipendandelen av den generelle skolepengestøtten slik at bachelor-studenter i utlandet løftes opp til det nivået master- og doktorgradsstudenter får i dag. I realiteten vil det være en økning på omtrent 13 000 kroner fra dagens 31 000 til 44 000. Kanskje høres ikke dette så mye ut? Vel, hvis innført for skoleåret 2017-2018 vil det koste den norske stat 105,3 millioner kroner ifølge statlige beregninger.

Disse drøyt 100 millionene er vel anvendte penger av flere grunner. Den viktigste årsaken er at tilsvarende studieplasser i Norge ville kostet mye mer for den norske stat – og dette vil ofte måtte være alternativet. Selv med en økning i støtte vil det at studenter studerer i utlandet fremfor i Norge gi myndighetene besparelser på flere titusenvis av kroner per studieretning per år. For enkelte fagretninger som for eksempel medisin er det snakk om minimum 340 000 kroner spart årlig. Selv for de billigste studiene i Norge (kategori F) gir det besparelser på over 60 000 kroner i året per student for den norske stat. Hovedsakelig har dette med å gjøre at det er høye lønnskostnader i Norge, ingen skolepenger ved norske universiteter, og at norske studenter i utlandet dekker størstedelen av kostnadene selv gjennom lån fra Lånekassen.

Årlige besparelser for den norske stat per student ved utenlandsstudier (i norske kroner)

Oversikt

Kilder:

Blogginnlegget fortsetter under bildet.

Processed with VSCOcam with a4 preset

Initiativtaker Arve Solheim holdt tale i den sveitsiske ambassadørens residens.

Det er likevel ikke bare fra Lånekassen det er penger å hente. Vi i ANSA har samlet en oversikt over alternative finansieringskilder potensielle utenlandsstudenter bør se på og her finnes det spesielt mange stipender for studier i USA. Faktisk har Norge-Amerika foreningen (NORAM) delt ut stipend og gjort utdanning i USA mulig for nordmenn siden 1919 – og gjør det fortsatt den dag i dag nesten hundre år senere! Lanseringen av Aker Scholarship, stipendet til en student fra NHH for å ta en MBA ved Harvard, og nå sist et årlig stipend til fire nordmenn ved St. Gallen i Sveits kan tyde på at stipender fra private har fått et fotfeste også i Norge. Dette er en svært gledelig utvikling!

St. Gallen-stipendet eller Kistefos St. Gallen Masterclass Scholarship (KSMS) som det formelt heter er et stipend for deg som vil ta en mastergrad ved et av Europas ledende studiesteder for økonomi og administrasjon, University of St.Gallen HSG i Sveits. Det er Christen Sveaas som selv er uteksaminert fra St. Gallen som finansierer stipendet i samarbeid med den norske alumnigruppen. Stipendet er på 100 000 kroner for tre semestre og deles ut til fire personer årlig. En innovativ dimensjon ved dette stipendet er at du som mottaker også får mulighet til å møte representanter fra fire partnerbedrifter som kan lande deg et internship eller en jobb. Du kan lese mer om søknadsprosessen på stipendets nettside. Dette er en fantastisk mulighet som jeg håper får flere til åpne øynene for studielandet Sveits!

Blogginnlegget fortsetter under bildet.

Processed with VSCOcam with f2 preset

På Hotel Continental ble det holdt foredrag om St. Gallen.

Det var derfor svært hyggelig å få komme med innspill til utformingen av St. Gallen-stipendet og bli invitert av universitetets alumnigruppe til mottakelsen hos den sveitsiske ambassadørens residens etterfulgt av foredrag på Hotel Continental 27. januar i år.

Vi trenger altså både bedre stipendordninger fra det offentlige og flere initiativ som St. Gallen-stipendet fra næringslivet — og ANSA har gode forslag til hvordan få til begge deler!