ANSA Slovakia: AMG i Martin

I slutten av februar var vi så heldige å få besøk av AMG her i Martin. To av medlemmene i styret til ANSA Martin var kontaktpersoner, sendte inn en søknad og ordnet med litt av det praktiske og vips så hadde vi ikke mindre enn 11 instruktører til disposisjon. Det var en flott gjeng med medisinstudenter som representerte AMG som til vanlig studerer på kryss og tvers over hele Europa. 

  
De holdt 3 forskjellige kurs for oss; AHLR (avansert hjerte- og lungeredning), akuttkurs og IV/IO (intravenøs/intraossøs) tilgang. I tillegg hadde de tatt med seg traumekirurg Kaare Midtgaard som holdt et fantastisk foredrag om akuttkirurgi, ortopedi og behandling av den hardt skadde pasienten.

  
AHLR-kurset gikk kjapt gjennom de viktigste stegene ved basal HLR og deretter grundigere gjennom defibrillering, bruk av hjelpemidler og medikamenter. AMG hadde med seg masse utstyr som kom godt med i casetrening. Akuttkurset hadde fokus på praktisk øvelse av ABCDE-prinsippene og utfordringer når det gjelder akuttmedisin utenfor sykehus. IV/IO-kurset tilbød opplæring og mengdetrening i intravenøs tilgang med bruk av treningsarm og kanylering av medstudenter. Det ble også gitt opplæring og trening i intraossøs tilgang, som en backup til intravenøs tilgang i akuttsituasjoner. 

  
Det var en fabelaktig helg med en haug av interessante caser, kunnskapsrike instruktører og mye moro. Tusen takk for at dere kom, dere er hjertelig velkomne tilbake!