Arbeidsledig? Kom på ANSA-dag!

Mange jeg snakker med som har studert i utlandet opplever at det er vanskelig å komme inn på det norske arbeidsmarkedet. Står du uten jobb – og kanskje du ikke en gang blir innkalt til intervju? ANSA kan ikke gi deg jobb, men vi arrangerer en dag som kanskje kan hjelpe!

Meld deg på ANSAs Velkommen til arbeidslivet-dag gratis!

Blogginnlegget fortsetter under bildet

ANSA_GF15_003

Bilde: Engasjert president (til høyre) snakker med ansatte og tillitsvalgte i ANSA

Meld deg på ANSAs Velkommen til arbeidslivet-dag gratis!

Stadig flere kvalifiserte arbeidstakere står uten jobb i disse dager, både høyt utdannede som bare har studert i Norge og hjemvendte utenlandsstudenter. NAV skriver for eksempel:

«Ved utgangen av mai var til sammen 99 100 personer registrert som helt ledige eller arbeidssøkere på tiltak, en økning på 10 500 sammenlignet med mai i fjor.» 

For første kvartal i 2016 var den generelle arbeidsledigheten 4,9% og over det dobbelte for ungdom i alderen 15-24 år (11,4%) viser tall fra Statistisk Sentralbyrås (SSB) arbeidskraftsundersøkelse (AKU).

SSB skriver videre:

«AKU viser at det sesongjusterte talet på arbeidslause gjekk opp med 3 000 frå desember 2015 (gjennomsnitt av november–januar) til mars 2016 (gjennomsnitt av februar–april).»

Det er altså tunge tider i Norge. Jeg har erfart at mange ANSA-medlemmer ofte mangler nettverket, deltidsjobben eller kunnskap om norske forhold til skriving av CV og søknad. Hvordan skal man egentlig håndtere en intervju-situasjon med norske bedrifter?

Til ANSAs Velkommen til arbeidslivet-dag kommer blant annet en hodejeger, rekrutteringssjefen i DNB, markedssjefen i Oslo Handelskammer, HR-sjefen i Amnesto og sjef for CSR i Top Temp, samt interesseorganisasjonen Econa og en ledelsesblogger! Disse ressursene tror jeg vil kunne lære de fleste en ting eller to om hvordan komme inn på det norske arbeidsmarkedet.

Jeg håper på å se deg der – og at dagen kan gjøre det litt lettere for deg å få jobb i Norge etter studier i utlandet!

Husk at du må melde deg på arrangementet her!


Informasjon om ANSAs Velkommen til arbeidslivet-dag:
Når: Torsdag 16. juni fra kl. 10-14 

Hvor: ANSAs lokaler, Storgata 19 i Oslo, 5. etasje

Hvem: Av ANSA – for deg  – enten du er nåværende eller tidligere utenlandsstudent!

Konferansen er gratis!

Husk at du må melde deg på arrangementet her!