Det å fraråde var et vanskelig valg…

Medisinstudier i utlandet går som en rød tråd gjennom ANSAs historie. Det smerter derfor ekstra hardt som president i ANSA å måtte gå ut å fraråde norske studenter fra å studere medisin i Polen som vi nylig følte oss nødt til å gjøre. I skoleåret 2014-2015 var det 1 278 norske studenter som studerte medisin i Polen. Selv om det er en overgangsordning for de som er ferdig før 2019, så vil svært mange rammes hardt.

Det har vært store samfunnsøkonomiske besparelser for den norske stat ved å utdanne norske studenter i Polen fremfor i Norge og disse studentene får også en utdannelse av god kvalitet. Derfor håper jeg at dette ikke er slutten på medisinstudier i Polen. Nylig var jeg på en regjeringslunsj på Akershus slott i forbindelse med et statsbesøk fra Polen hvor statsminister Erna Solberg sa følgende i sin tale 24. mai 2016:

«Stadig flere norske studenter tar hele eller deler av sin utdanning ved universiteter i Polen, især medisin. Våre studenter kommer tilbake med solid utdanning, personlige nettverk og verdifull kunnskap om et viktig land i Europa.» 

Det er altså ikke kvaliteten på den polske medisinutdannelsen som det er noe feil med. Det mener jeg er svært viktig å presisere. Grunnen til at jeg rykket ut er at det hersker svært stor usikkerhet rundt om norske studenter vil få autorisasjon i Norge ved endte studier i Polen etter 1. januar 2019. ANSA har de siste månedene hatt mange møter og mye telefonkontakt med Helsedirektoratet. Helsedirektoratet er norsk autorisasjonsmyndighet og vi har ønsket å få avklart hva som vil skje med norske studenter i Polen etter 31. desember 2018. Utfordringen ligger i at det nå skjer endringer både i Norge og i Polen når det kommer til oppsettet til medisinutdanningen. Vi har dessverre ikke fått tilfredsstillende svar fra Helsedirektoratet.

ansa-hs-150801-15.jpg

ANSA har også engasjert polske jurister til å hjelpe oss å få klarhet i situasjonen i Polen. Det ser dessverre ikke lovende ut å få gjennomslag ovenfor polske myndigheter. Det viktige for ANSA er at norske myndigheter ved Helsedirektoratet eller Helse- og omsorgsdepartementet nå hjelper til å skissere en løsning for de som allerede studerer i Polen. Kanskje kan utjevnende tiltak enten i Norge eller i Polen være løsningen. Det kan være andre løsninger også. Det er dette vi ønsker å få klarhet i. ANSA vil fortsette å jobbe opp mot myndighetene for å finne en vei til autorisasjon også for de som er godt i gang med medisinstudiet i Polen, men som først uteksamineres i 2019 eller senere.

Jeg vet at denne frarådelsen har vært en utrolig tung beskjed for norske medisinstudenter i Polen å våkne opp til i dag. Jeg har prøvd til det ytterste å hindre at saken skal skape panikk, ytterligere usikkerhet eller ramme omdømmet til medisinutdannelsen i Polen. Sakens natur har derimot gjort dette vanskelig. Saken engasjerer mange på Facebook og hele kontoret i Storgata 19 har hatt stor pågang på telefon og epost i dag. Vi har prøvd etter beste evne å besvare og veilede bekymrede elever som nettopp har kommet inn, stressede studenter som er flere år inn i utdannelsen samt nervøse foreldre som sitter i Norge. Det er dessverre vanskelig å veilede når regelverket er i nesten kontinuerlig endring både i Norge og i Polen og når Helsedirektoratet ikke har kunnet avkrefte eller bekrefte mulige løsninger. Dette håper jeg ANSAs medlemmer har forståelse for.

ANSA vil fortsette å jobbe for at interessene til norske medisinstudenter i Polen ivaretas. Det er likevel ikke en overdrivelse å skrive at dagen i dag har vært tung for svært mange i ANSA.