ANSA Realfag: Intervju med tidligere realfagstudent: Frithjof Nerdrum

Kort intro om deg selv og hva du driver med:
Jeg heter Frithjof og er 27 år gammel. Jeg er født i Sveits og bodde der i ni år frem til familien min flyttet til Norge.

16997267_10154298273781570_377056234_n
Jeg er utdannet sivilingeniør og begynte utdanningen på INSA Toulouse i Frankrike. Første året på INSA er felles for alle ingeniørstudenter og har mye fokus på teoretiske fag som matematikk og fysikk. Man begynner gradvis å spesialisere seg det andre året ved å velge én av fire hovedretninger. Man begynner først med full spesialisering på mastergraden.
Min opprinnelige plan var å bli byggingeniør, men jeg kom på bedre tanker i løpet av førsteklasse. Jeg bestemte meg til slutt for å velge studieretningen med fysikk, elektronikk og automatikk i 2.
Jeg er veldig glad for at det første året var generelt slik at jeg fikk tid til å bli kjent med fagene jeg senere skulle spesialisere meg i. Jeg tror mange studenter rett ut fra videregående ikke nødvendigvis har et bevisst forhold til hva de ønsker å bli og det kan derfor bli litt tilfeldig hva man ender opp med.

Jeg valgte å slutte på INSA etter tre år og ta mastergraden på University of Michigan i USA innen reguleringsteknikk. Jeg hadde fått smaken av å bo i utlandet og ønsket nye utfordringer. Jeg har nå jobbet fire år som IT-utvikler i Norge. Jeg jobber for et lite oppstartsfirma som heter Uppercase. Forhåpentligvis har dere hørt om oss om noen år.

Hvorfor du i utgangspunktet valgte å studere i utlandet?
Jeg vokste opp som tospråklig med fransk på skole og barnehage, men hadde begynt å miste mye av språket etter mange år i Norge. Jeg var veldig motivert til å få tilbake fransken og så på studietiden som en perfekt mulighet til det. Det at jeg hadde bodd mange år i utlandet gjorde nok også at det var lettere for meg å ta det valget enn det kanskje er for noen andre.

Jeg var også veldig ambisiøs og ønsket å få en så god utdanning som mulig, og da så jeg på det som nødvendig å dra ut av Norge.

Hva opplevde du som største utfordring med studiene (i utlandet)?
Vi snakker mye om fordelene med å lære nye kulturer å kjenne, men det er klart at det til tider er vanskelig å være omringet av mennesker, normer og måter å gjøre ting på som er annerledes enn hjemme. Det som er sikkert er at man kommer sterkere ut av det så lenge man akseptere at ikke alt er likt som i Norge og og man klarer omstillingen.

Hva var det beste med å studere (dine opplevelser/erfaringer)?
Selv om det til tider var mye jobb sitter jeg igjen med utrolig mange gode og morsomme opplevelser. Jeg har blitt kjent med nye mennesker og kulturer som har forandret livet mitt til det bedre. Valget med å studere i utlandet er, og kommer nok alltid til å være, det viktigste valget jeg har tatt.

16996865_10154298274121570_311912032_n

Hvordan har din utdanning fra nettopp utlandet hjulpet deg i arbeidslivet?
IT-industrien er en spennende bransje med mange endringer. En konsekvens av dette (på godt og vondt) er at man er nødt til å være veldig omstillingsdyktig og ta til seg ny informasjon raskt. Bare siden jeg begynte for fire år siden har det vært flere paradigmeskifter både i forhold til teknologien som brukes og måten vi jobber på.
Gjennom å ha erfaring fra flere forskjellige utdanningssystemer, tror jeg jeg har det lettere for å omstille meg sammenlignet med mine norske kolleger.
Og så mener jeg, i all beskjedenhet, at jeg har en sterkere utdannelse som jo også kommer godt med.

Hvordan har du blitt tatt i mot av det norske arbeidsmarkedet som utenlandsstudent?
Arbeidsmarkedet for ingeniører var veldig godt da jeg var ferdig med utdannelsen i desember 2012, så jeg hadde ikke noen problemer med å skaffe meg en jobb. Og når man først er inne i arbeidsmarkedet går ting egentlig av seg selv. Men det er ikke til å legge skjul på at det kan være vanskeligere å få seg jobb i Norge uten å ha vært innom det norske utdanningssystemet.
Nå tror jeg ikke realfagsstudenter skal bekymre seg så veldig for jobbmulighetene, for selv om oljekrisen nok har minket etterspørselen noe, er vi fortsatt veldig ettertraktede sammenlignet med mange andre utdanningsgrupper.

Kan du fortelle kort hvorfor du kan anbefale andre å studere realfag i utlandet?
Jeg kan egentlig anbefale alle å studere i utlandet uansett hvilket studieretning de velger. Man lærer seg selv å kjenne på en helt annen måte enn man gjør ved bare å være i Norge. Man blir kjent med nye kulturer og mennesker. Å velge å ta utdannelsen i utlandet kommer til å endre hvordan du oppfatter verden og mennesker rundt deg, men også hvordan du blir oppfattet av andre. Det er et valg og en erfaring du tar med deg resten av livet.
Og hvis du er så heldig å studere realfag burde terskelen for å dra ut være enda lavere. Vi studerer for det meste tall og formler og de er 100% universale.

16976442_10154298274106570_313592302_n