Isolasjonisme og fordommer!

 

Arnt Jakobsen studerte medisin i Skottland fra 1957 – 1963. Senere ble han blant annet sjefslege på Rikshospitalet fra 1994 til pensjonsalder i 2007. Han skrev i ANSAnytt i 2016 at “nordmenn som studerte medisin i utlandet på 50- og 60-tallet møtte en kald skulder fra fakultetet og legeforeningen”. Det er lenge siden 50- og 60-tallet, men vi er tydeligvis ikke kommet stort lengre når det kommer til anerkjennelse og aksept for de som har tatt sin helsefaglige utdannelse i utlandet.

IMG_9559
President i ANSA, Ole Kristian Bratset, mener det er uakseptabelt å snakke ned kvaliteten på leger som har studert i utlandet for å argumentere for flere studieplasser i Norge!

I dag tidlig var leder i Yngre legers forening (Ylf), Christer Mjåset, på Dagsnytt i NRK P1. Han ønsker flere studieplasser på medisin i Norge, hvilket er et helt legitimt ønske. Det som derimot ikke er legitimt er når han i sin argumentasjonsrekke sår tvil rundt kvaliteten ved de norske medisinstudentene som får sin utdanning fra andre land. Dette er på ingen måte akseptabelt og jeg føler meg nødt til å minne Mjåset på at hans forening er en forening for alle unge leger, også de som har studert ute.

Jeg var senere i dag i Nyhetslunsj i p2 for å forklare hvorfor det er feil og uakseptabelt å så tvil rundt kvaliteten på de som har tatt sin medisinutdannelse i utlandetIMG_1597. I dette innlegget utdyper jeg saken noe mer.

Mjåset sier at “vi trenger en stamme av norskutdannede leger som sikrer kvalitet og som kjenner norske forhold“. Når jeg hører dette blir jeg forvirret. Mener han at alle de dyktige norske legene og medisinstudentene som har tatt sin utdannelse i utlandet ikke er med på å sikre kvalitet i norsk helsevesen? Det er da også slik at dette er ekstremt kapable og resurssterke personen som lett kan gjøre seg kjent med norske forhold. I tillegg så har en stor mengde av disse studentene hatt jobber i norsk helsevesen om sommeren i løpet av studietiden.

Mjåsets påstander er grunnløse og helt unødvendige. De vitner om en isolasjonisme og fordommer som ikke hører hjemme i dag. Dersom de ønsker at det bygges ut flere studieplasser i Norge er de velkommen til å kreve det, men det er uakseptabelt at de snakker ned en stor del av sin medlemsbase når de argumenterer for dette!

Mjåset sier at at “det handler egentlig om hva slags type leger vi ønsker oss… I Norge så fokuserer vi mye på at de får erfaring fra primærhelsetjenesten, det vil for eksempel de som går i utlandet ha på lik linje.” Først å fremst så lurer jeg her på hvilket “utland” Mjåset sikter til? Det er da ganske mange av dem og de er ganske forskjellige. Det er viktig å huske på at det er strenge krav for å bli autorisert for å praktisere medisin i Norge dersom utdanningen din er fra utlandet. Medisin er også et “harmonisert fag” i EU/EØS. Det betyr at alle medisinstudenter som får sin utdanning godkjent i Norge har vært igjennom en streng prosess der utdanningen er blitt vurdert som jevngod med den vi har i Norge. Det er respektløst av Mjåset å skape selv den minste tvil rundt hvor god utdanningen som er blitt godkjent av myndighetene er.

Jeg syntes Mjåset burde beklage ovenfor alle sine medlemmer som har studert i utlandet at det i dag fremgikk som om han mener at deres utdannelse holder en lavere kvalitet. Jeg ønsker meg leger med bred erfaring som strekker seg utenfor landets grenser med alle erfaring og impulser det bringer med seg. Vi kan ikke tolerere fordommer og isolasjonisme, ikke engang som retorisk virkemiddel.

 

Mjåset kan du høre her: https://radio.nrk.no/serie/dagsnytt/NPUB13004817/08-03-2017#t=36s

President i ANSA kan du høre her: https://radio.nrk.no/serie/nyhetslunsj#t=38m55s

 

 

/ Ole Kristian Bratset, president i ANSA