ANSA Realfag: En kjemiker på tinget

KjemiHøyrepolitiker og stortingsrepresentant Kristin Vinje skiller seg ut fra de fleste andre politikere, hun har nemlig en realfagsbakgrunn. Hun har doktorgrad i kjemi fra Universitetet i Oslo, har vært forsker og gruppeleder innen materialteknologi ved Sintef, direktør ved Simula Research Laboratory, finansbyråd i Oslo og er nå fraksjonsleder for Høyre i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

Vi har vært så heldige å få stille henne noen spørsmål på vegne av ANSA Realfag, så her kan dere lese mer om Kristin og hvordan hun har fått bruk for sin realfagsbakgrunn.

Først av alt, hvorfor valgt du å studere realfag(kjemi)?

Jeg likte kjemi på skolen og har alltid vært fascinert av olje- og gassressursene i Norge. Derfor valgte jeg å studere petrokjemi, som handler om hvordan kjemiske produkter, som for eksempel plast og gummi, syntetiske fibrer, maling, frostvæske og vaskemidler, kan fremstilles av olje og naturgass (petroleum). Jeg hadde egentlig tenkt til å bli lærer, men så endte jeg opp med å ta en doktorgrad, mest fordi jeg synes det var spennende å drive med forskning.

Hva gjorde at du byttet ut forskning med politikk?

 Jeg ble etter hvert opptatt av rammebetingelsene for forskning kombinert med at jeg alltid har vært samfunnsinteressert og synes at politikk er spennende.

 Hva savner du mest med å være forsker?

Kanskje mest muligheten til å gå dypt inn i en problemstilling og konsentrere meg om å finne nye sammenhenger og bruke det til å utvikle ny kunnskap.

Hvordan har du fått bruk for realfagsbakgrunnen i ditt politiske virke?

Det å være realist er alltid nyttig, man er vant til å gå systematisk til verks, tenke analytisk og teste hypoteser. Jeg har jo også stor glede av et bredt nettverk i akademia og næringsliv etter mange år i bransjen.

Hva er det realfag har gitt deg som hjelper deg mest i politikken?

Kanskje det å tenke kritisk om sammenhenger som ofte kan fremstilles som enkle, men som ofte er komplekse.

Og nå som du er politiker, ville du byttet studiene og doktorgraden i kjemi med tilsvarende innen økonomi eller statsvitenskap?

Nei, jeg angrer ikke på mitt studievalg. Kjemi er spennende fordi du både lærer teoretiske sammenhenger og praktisk laboratoriearbeid. Det å ha vært gjennom en doktorgrad i kjemi har gitt meg muligheten til å lære mye om kjemiens grunnleggende betydning i samfunnet og innsikt i vitenskapelig arbeid. Alt er jo egentlig kjemi; kroppen, livet, materialer og energikilder.

Ville du oppmuntret unge i dag til å studere realfag, og eventuelt hvorfor?

Ja, jeg kan anbefale det på det varmeste! Det gir god forståelse av naturfaglige problemstillinger og kan brukes til mye.

Hvordan vil eventuelt Høyre oppmuntre flere unge til å velger studier innen realfag?

Vi forsøker å stimulere til nysgjerrighet og interesse for realfag allerede i barnehage og tidlig skolegang. Vi har også innført en time ekstra i naturfag på grunnskolen. Vi oppmuntrer til fordypning i realfag og stimulerer lærere til å videreutdanne seg i realfag.

Hva tenker Høyre om viktigheten av at studenter tar realfagsutdanningen sin i utlandet?

 Vi stimulerer både til realfag og til at studenter skal studere i utlandet, så det applauderes!

Har Høyre noen mål om å få flere til å velge å ta utdanningen i utlandet, og i så fall hvordan vil dere oppmuntre flere til å gjøre det?

Ja, vi samarbeider godt med ANSA og deres innspill er alltid viktig i vår politikkutforming. Vi har for eksempel innført støtte til det såkalte «freshman-året» for USA-studenter og gir nå utvidet stipend til doktorgradsstudenter i utlandet. I programmet for neste stortingsvalgperiode, som nylig ble vedtatt på Høyres landsmøte, går vi inn for å styrke finansieringstilbudet til studenter som kommer inn på velrennomerte universiteter i utlandet, for å nevne noe.

Og helt til slutt, kunne du tenke deg å gå tilbake til å forske på et tidspunkt?

Nei, jeg tror ikke det. Hvis jeg skal gå tilbake til forskningen må det bli som leder, men der kan jeg kanskje ha noe å bidra med.

Tusen takk til Kristin Vinje som ville svare på våre spørsmål!