ANSA kan bytte navn til SNUS

På førstkommende hovedstyremøte skal det vedtas om det offisielle navnet «ANSA – Association of Norwegian Students Abroad» skal erstattes med «SNUS – Samskipnaden for norske utenlandsstudenter». Saken har blitt iverksatt etter omfattende diskusjoner med det italienske nyhetsbyrået som også heter ANSA (Agenzia Nazionale Stampa Associata). Italienske ANSA ble grunnlagt elleve år tidligere enn den norske navnesøsteren og mener derfor at de har enerett på navnet. Diskusjonene startet allerede i juni 2004 som et resultat av komplikasjoner mellom ANSA Italia og nyhetsbyrået ANSA. Det ble den gang stadfestet at det ikke var noen juridiske hindringer i at organisasjonene hadde samme navn, blant annet fordi de var registrert i forskjellige land og fordi akronymene hadde forskjellige betydninger.

Etter nesten 13 års stillhet har diskusjonene altså blusset opp igjen, denne gangen på grunn av misforståelser knyttet til arrangementet Design Week i Milano. Det norske landsstyret i Italia har i år vært i kontakt med flere av utstillerne på arrangementet i forbindelse med et eget opplegg for sine medlemmer. Samtidig har nyhetsbyrået ANSA etablert et solid nettverk bant de samme utstillerne i forbindelse med mediedekning av forberedelsene til arrangementet. Dette har naturligvis ført med seg misforståelser fra flere hold. Som et resultat tok nyhetsbyrået i februar i år igjen kontakt med norske ANSA for å ta saken til etterretning.

Hovedstyret etablerte umiddelbart en arbeidsgruppe for å utrede hvilke konsekvenser et navnebytte vil kunne få. Blant annet blir man nødt til å bytte logo, men dette krever ikke store endringer siden det bare er tre bokstaver som må byttes ut. I tillegg har gruppa sett på konsekvenser knyttet til både budsjett og kontaktnettverk, og da saken ble behandlet på HS#4 18. mars, ble det konkludert med at det er helt urisikabelt å foreta et navnebytte.

Navneendringen vil dermed bli tatt opp som en vedtakssak på HS#5 9.-10. juni i år.

16121837_10154123353307111_1885311079_o
Effekter som denne logoen i vinduet på ANSA-kontoret vil måtte skiftes ut etter et eventuelt navnebytte.