Blogginnlegg valgkomiteen

.

Hei bloggen!

I disse dager er det mange som har startet opp igjen etter en lengre juleferie eller eksamensperiode, eller noen har kanskje hatt sommerferie? Men uansett hvor i verden du befinner deg og hva du studerer så ønsker vi i valgkomiteen å høre fra dere.

Det er nå ca. 5 måneder til ANSAs Generalforsamling 2019 går av stabelen fra 26.-28.07. Innen den tid skal vi legge ned en stor jobb med å finne de beste kandidatene for neste års president, hovedstyre, ordførerkollegium, kontrollkomite og ordenskollegium. Høres dette skummelt ut? Er flere av disse vervene ukjente? Det skal vi forsøke å endre på nå.

Presidenten er ANSAs ansikt utad, politisk talsperson, styreleder og er heltidsansatt ved kontoret i Oslo. Hovedstyret består av 6 nåværende og 2 tidligere utenlandsstudenter, samt 1 representant for sekretariatet (som ikke velges av generalforsamlingen). Hovedstyret vedtar de politiske sakene som skal prioriteres, følger opp generalsekretær og sekretariatets arbeid og følger opp land og utvalg. Du har kanskje møtt en «HS-representant» på et arrangement i ditt studieland?

De resterende vervene har man tidligere ikke reklamert så mye for, men det ønsker vi i årets valgkomite å gjøre noe med. Ordførerkollegiet består nemlig 2-4 personer som holder orden på hovedstyremøtene og kan være et rådgivende organ for hovedstyret. Mens kontrollkomiteen følger med på at hovedstyret faktisk gjør den jobben de er satt til og følger opp vedtak gjort av generalforsamlingen. Ordenskollegiet består av alle de som har mottatt ANSAs æresorden «Vaganten» av en eller annen grad, men det skal også velges 2 personer som ikke har mottatt vaganten. Disse er med på møtet hvor man går gjennom nominasjonene og bestemmer hvem som har gjort seg fortjent til «Vaganten» i løpet av det forrige året.

Vi har allerede nå åpnet en tipsekanal de vi ønsker at folk sender inn forslag på kandidater som vi i valgkomiteen vil kontakte utover våren. I løpet av April vil vi åpne for å melde sitt kandidatur og søknadsfristen er midnatt norsk tid 09.06.19. Det man trenger for å stille er et motivasjonsbrev som kun vil bli lest av oss i valgkomiteen. I tillegg en liten tekst hvor man presenterer seg selv og hvorfor man stiller, samt et bilde som vi kan legge ut på nettsiden for å promotere alle kandidatene. Hovedstyre- og presidentkandidatene vil etter søknadsfristen få utdelt en caseoppgave som er relevant for arbeidet deres, som de får 1 uke på å levere inn, skriftlig. Alle kandidatene vil bli intervjuet i løpet av juni og presidentkandidatene skal i tillegg gjennom en lobbycase for å se hvor flinke de er med politikerne.

Når hele denne prosessen er over vil vi i valgkomiteen ta en gjennomgang og komme med vårt forslag som vil bli basert på en helhetlig vurdering. Vi vil også se på selve sammensetningen slik at kombinasjonen av personer reflekterer hele medlemsmassen i ANSA. Men alle kandidatene vil få en sjanse til å overbevise delegatene på generalforsamlingen, detaljer om dette kommer senere. Men det som er sikkert er at alle kandidatene skal holde en valgtale like før valget for å overbevise de siste skeptikerne.

Dette kan kanskje høres ut som en lang og skummel prosess. Men å stille til valg i ANSA er veldig lærerikt og mye mindre skummelt enn det man tror. Vi i valgkomiteen ønsker mange kandidater med variert bakgrunn slik at ANSA får den beste kombinasjonen av utenlandsstudenter representert i de sentrale vervene det neste året. Så send inn tips om potensielle kandidater til valg@ansa.no. Eller kanskje du selv vil stille til valg, så start på motivasjonsbrevet allerede nå, slik at det er klart til fristen 09.06.

-Valgkomiteen