“Jeg er ikke så veldig politisk av meg, jeg”

Men egentlig så er du nok det, du bare vet det ikke. I dette innlegget skal jeg prøve å fortelle deg hvorfor, hva du får igjen for å være medlem i ANSA og hvordan du kan påvirke hva ANSA skal jobbe med!

Politikk? Hæ?

Jeg kan starte med en liten introduksjon: jeg heter Hanna Flood, har studert i UK og Tyskland, og i juli ble jeg valgt til president for denne fantastiske organisasjonen. Som president er en av mine arbeidsoppgaver å være politisk talsperson for ANSA, og jobbe for gjennomslag som gjør det enklere for nåværende og fremtidige utenlandsstudenter.

52749930_2252263741700339_7117422767011528704_n

Min påstand er at alle i større eller mindre grad er politiske, selvom politikk er et ord som ofte kan skremme mange. Dette var noe som også pleide å gjelde meg selv. Jeg tenkte at politikk kun var for de som hadde vært med i et ungdomsparti siden de lærte å gå (nesten), kunne navnet på alle stortingsrepresentantene utenat og hadde satt seg inn i absolutt alle de politiske sakene til hvert eneste parti. Jeg hadde til og med faget politikk og menneskerettigheter på videregående, men følte ikke at jeg egentlig ble noe klokere på hvordan man kan påvirke politisk.

standard_stortinget1
Stortinget (bilde fra snl.no)

I følge Store norske leksikon er politikk “aktivitet som går ut på å styre eller lede samfunnsutviklingen”. Så litt banalt sagt vil jeg si at dersom du ønsker å påvirke hvordan samfunnet burde se ut i morgen, så er du politisk.

Mitt politiske engasjement i ANSA startet før jeg skjønte at jeg kanskje var litt politisk likevel, noe som kanskje høres litt selvmotsigende ut. Men jeg følte på en urettferdighet over at utenlandsstudier, selv med støtte fra Lånekassen, ikke er en reell mulighet for alle. Og det ønsket jeg å endre, jeg bare visste ikke helt hvordan. Jeg vet fortsatt ikke helt hvordan, men det er nettopp sånne spørsmål jeg får mulighet til å jobbe med gjennom ANSA.

Hvordan jobber ANSA politisk for deg?

All vår politikk er basert på vårt politiske program, som har fått hedersplassen ved pulten min i Storgata 19.

52326934_387824408441065_2952947851753160704_n
#hedersplassen

Overordnet står det at ANSAs formål er å:

 • Informere om og oppfordre til utdaning i utlandet
 • Ivareta utenlandsstudentenes faglige, økonomiske, sosiale og kulturelle interesser
 • Skape forståelse for den ressurs utenlandsstudentene representerer i kraft av sin internasjonale erfaring og kompetanse

Dette legger basisen for alt vi gjør, men de konkrete tiltakene i det politiske programmet er det medlemmer som har bestemt.

Eksempler på noe av det medlemmer har ønsket at vi skal jobbe for er:

 • at utvekslingsstudenter skal få stuideoppholdet sitt forhåndsgodkjent
 • at utveksling blir en standard man aktivt må velge bort (det man også kaller opt-out)
 • at kriteriene for godkjenning av helsefaglig utdanning forenkles og anerkjennes på lik linje med norsk utdanning
 • at man skal kunne ta seg jobb i utlandet uten å miste plass i folketrygden
 • at man skal få støtte til språkkurs i ikke-engelskspråklige land, uavhengig av hvilket språk studiet ditt går på.

Utifra det politiske programmet tar vi opp saker i møter med politikere og/eller skaper oppmerksomhet rundt saker ved å snakke i media, i håp om at dette er noe som kan endres. Et eksempel er saken NRK lagde om psykisk helse i Sentral-/Øst-Europa: https://www.nrk.no/dokumentar/xl/fra-legedrom-til-angstmareritt-i-polen-1.14310339.

51484168_287562135264043_1747350669204914176_n

Etter møte med politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet går det litt over en måned før dette blir en nyhet:

https://www.nrk.no/norge/utenlandsstudentene-far-penger-til-psykisk-helse-etter-nrk-sak-1.14440152.

Det er utrolig motiverende at saker vi er opptatte av og jobber for blir plukket opp av media og politikere, og blir tatt tak i.

“Men hvordan kan jeg påvirke ANSAs politikk?”

Det korte svaret er: kom på GF, som i år avholdes 26.-28. juli. Det litt lengre svaret er:

Det politiske programmet gåes gjennom én gang i året, og det er på GF. GF består av delegater fra ANSA-landene, er ANSAs øverste organ og staker ut kursen til organisasjonen det neste året. Delegatene har alle forslags- og stemmerett, som vil si at de har muligheten til å foreslå og stemme for eller mot endringer i det politiske programmet.

39301901_10156344835470630_4632632307642007552_o.jpg
Det stemmes! Generalforsamlingen 2018.

Det politiske programmet er altså deres dokument, og det er dere som bestemmer hva presidenten skal ta opp i møte med politikere. (PS: verken president eller hovedstyre har stemmerett under GF, så dette avgjøres ene og alene av delegatene.)

Generalforsamlingen 2018 hadde mange gode forslag til endringer i det politiske programmet, og noe av det som ble vedtatt var blant annet at ANSA skal jobbe for:

 • at studenter i ikke-engelskspråklige land også skal få støtte til språkkurs, uavhengig av undervisningsspråk.
 • et bedre og mer rettferdig system for oversettelse av karakterer fra utenlandske studiesteder.
 • at en bachelorgrad fra utlandet skal kvalifisere til masteropptak ved norske universiteter og høyskoler på lik linje med tilsvarende utdanning i Norge.
 • at man skal kunne ha en deltidsjobb ved siden av studiene uten å miste plassen i folketrygden.

Det virker kanskje litt fjernt når man tenker at ANSA jobber politisk for en bedre hverdag for utenlandsstudentene, men det er altså sånn det er. Så min bønn til deg er: kom på GF, legg frem dine lysende ideer! Kanskje det er akkurat din stemme og din idé som når frem, og fører til gjennomslag.

Til sist vil jeg bare takke for at du er medlem! Din støtte er avgjørende for at vår stemme fortsatt skal være relevant.

– Hanna Flood, president 18/19