Hva er Vaganten?

Vaganten er ANSAs æresorden. Den har blitt delt ut på ANSAs generalforsamlinger siden 1962 og det er den øverste utmerkelse for utenlandsstudentene. Vaganten finnes i tre grader; Vagant, Ekstra-Vagant og Gigant-Vagant.

Vaganten deles ut for å belønne ekstraordinær innsats for ANSAs sak, og i særskilte tilfeller for menneskeheten for øvrig. Det er en stor ære å oppnå graden Vagant. Det er slett ikke tilstrekkelig å ha gjort en god jobb med sitt verv, det gjør alle de fantastiske ANSA-tillitsvalgte. Her ser man etter de som har gjort en ekstraordinær innsats, langt utenfor det som forventes av dem i vervet. Det er heller ikke noe krav at man har hatt verv i ANSA overhode. Også de uten verv, som har gjort noe eksepsjonelt for ANSAs sak vil være aktuelle for denne utmerkelsen. Det er kanskje nettopp disse, som ikke får en annerkjennelse i form av et verv, men som gjør en ekstra innsats for ANSA, som er særlig godt egnet til denne utmerkelsen.

Det er mange markante ANSAere som opp gjennom årene har blitt funnet verdige til å motta denne grad. Blant disse finner man Jonas Gahr Støre, daværende medlem av ANSAs hovedstyre og nåværende partileder i Arbeiderpartiet. Støre mottok sin Vagant på 1980-tallet. Også eksterne, som har gjort en ekstraordinær innsats for ANSAs sak kan motta Vaganten. I denne kategorien finner man blant annet tidligere statsråd Einar Førde og tidligere stortingsrepresentant Marianne Aasen.

Så, dersom du vet om noen som har lagt ned utallige timer for ANSA og utenlandsstudentenes beste. Noen som har ofret eksamenslesetid og karaktersnittet, eller sitt sosiale liv, for ANSAs ve og vel, ja da er nettopp dette en person som bør nomineres til Vaganten!

Det er en lang og flott tradisjon i ANSA og dele ut Vaganten, men denne tradisjonen er helt avhengig av at det sendes inn mange nominasjoner. Hvem som helst kan nominere en person til Vaganten. Dette gjør du ved å skrive en grundig nominasjon og sende den inn til vagant@ansa.no innen 10. juni kl. 23.59.

59632270_2220022864777727_7141936069515149312_n