Om ANSA

ANSA (The Association of Norwegian Students Abroad) ble grunnlagt i 1956 og består i dag av et kontor i Oslo og et nettverk på over 9 500 medlemmer og 500 tillitsvalgte fordelt på over 1 200 studiesteder i mer enn 90 land.

ANSAs formål er å ivareta de norske utenlandsstudentenes faglige, økonomiske, sosiale og kulturelle interesser, samt å skape forståelse for den ressurs utenlandsstudentene representerer i kraft av sin internasjonale erfaring og kompetanse. Organisasjonen driftes av Hovedstyret, med Presidenten som styreleder og politisk talsperson.

I tillegg er ANSA samskipnaden for norske studenter i utlandet, som innebærer at vi arbeider med studentvelferd ute i landene. Våre tillitsvalgte verden over steller i stand alt fra quizkvelder til 17 mai feiringer, fagseminarer og karrieredager. Dette gir en anledning til å knytte nettverk og bli kjent med andre nordmenn som også har valgt å studere i utlandet.

Sist, men ikke minst, så driver vi et infosenter. ANSAs infosenter er en nasjonal og offentlig støttet informasjonstjeneste. Infosenteret representerer ingen land eller universiteter og gir deg nøytral veiledning om studiemuligheter i utlandet. Veiledningstjenesten gir hjelp-til-selvhjelp og ANSA søker derfor ikke på dine vegne. Veiledning hos ANSA er gratis.

Du reiser aldri alene!