Isolasjonisme og fordommer!

 

Arnt Jakobsen studerte medisin i Skottland fra 1957 – 1963. Senere ble han blant annet sjefslege på Rikshospitalet fra 1994 til pensjonsalder i 2007. Han skrev i ANSAnytt i 2016 at «nordmenn som studerte medisin i utlandet på 50- og 60-tallet møtte en kald skulder fra fakultetet og legeforeningen». Det er lenge siden 50- og 60-tallet, men vi er tydeligvis ikke kommet stort lengre når det kommer til anerkjennelse og aksept for de som har tatt sin helsefaglige utdannelse i utlandet.

IMG_9559

President i ANSA, Ole Kristian Bratset, mener det er uakseptabelt å snakke ned kvaliteten på leger som har studert i utlandet for å argumentere for flere studieplasser i Norge!

I dag tidlig var leder i Yngre legers forening (Ylf), Christer Mjåset, på Dagsnytt i NRK P1. Han ønsker flere studieplasser på medisin i Norge, hvilket er et helt legitimt ønske. Det som derimot ikke er legitimt er når han i sin argumentasjonsrekke sår tvil rundt kvaliteten ved de norske medisinstudentene som får sin utdanning fra andre land. Dette er på ingen måte akseptabelt og jeg føler meg nødt til å minne Mjåset på at hans forening er en forening for alle unge leger, også de som har studert ute.

Jeg var senere i dag i Nyhetslunsj i p2 for å forklare hvorfor det er feil og uakseptabelt å så tvil rundt kvaliteten på de som har tatt sin medisinutdannelse i utlandetIMG_1597. I dette innlegget utdyper jeg saken noe mer.

Mjåset sier at «vi trenger en stamme av norskutdannede leger som sikrer kvalitet og som kjenner norske forhold«. Når jeg hører dette blir jeg forvirret. Mener han at alle de dyktige norske legene og medisinstudentene som har tatt sin utdannelse i utlandet ikke er med på å sikre kvalitet i norsk helsevesen? Det er da også slik at dette er ekstremt kapable og resurssterke personen som lett kan gjøre seg kjent med norske forhold. I tillegg så har en stor mengde av disse studentene hatt jobber i norsk helsevesen om sommeren i løpet av studietiden.

Mjåsets påstander er grunnløse og helt unødvendige. De vitner om en isolasjonisme og fordommer som ikke hører hjemme i dag. Dersom de ønsker at det bygges ut flere studieplasser i Norge er de velkommen til å kreve det, men det er uakseptabelt at de snakker ned en stor del av sin medlemsbase når de argumenterer for dette!

Mjåset sier at at «det handler egentlig om hva slags type leger vi ønsker oss… I Norge så fokuserer vi mye på at de får erfaring fra primærhelsetjenesten, det vil for eksempel de som går i utlandet ha på lik linje.» Først å fremst så lurer jeg her på hvilket «utland» Mjåset sikter til? Det er da ganske mange av dem og de er ganske forskjellige. Det er viktig å huske på at det er strenge krav for å bli autorisert for å praktisere medisin i Norge dersom utdanningen din er fra utlandet. Medisin er også et «harmonisert fag» i EU/EØS. Det betyr at alle medisinstudenter som får sin utdanning godkjent i Norge har vært igjennom en streng prosess der utdanningen er blitt vurdert som jevngod med den vi har i Norge. Det er respektløst av Mjåset å skape selv den minste tvil rundt hvor god utdanningen som er blitt godkjent av myndighetene er.

Jeg syntes Mjåset burde beklage ovenfor alle sine medlemmer som har studert i utlandet at det i dag fremgikk som om han mener at deres utdannelse holder en lavere kvalitet. Jeg ønsker meg leger med bred erfaring som strekker seg utenfor landets grenser med alle erfaring og impulser det bringer med seg. Vi kan ikke tolerere fordommer og isolasjonisme, ikke engang som retorisk virkemiddel.

 

Mjåset kan du høre her: https://radio.nrk.no/serie/dagsnytt/NPUB13004817/08-03-2017#t=36s

President i ANSA kan du høre her: https://radio.nrk.no/serie/nyhetslunsj#t=38m55s

 

 

/ Ole Kristian Bratset, president i ANSA

Møt ANSAs nye generalsekretær!

General Halvorsen rapporterer til tjeneste! ANSAs nye generalsekretær heter Anders Petterød Halvorsen. Han kommer fra stillingen som avdelingsleder i Econas medlemsavdeling. Anders er 41 år og studerte ved the University of Huddersfield i England. Vår nye generalsekretær tiltrer sin stilling den 5.april.

anders-halvorsen

«Jeg er utrolig stolt og fornøyd over å kunne presentere Anders som vår nye generalsekretær«, sier ANSAs president, Ole Kristian Bratset.

Vi har stilt Anders noen spørsmål slik at dere kan bli litt bedre kjent med han.

 • Hvorfor valgte du å søke på stillingen som generalsekretær i ANSA?
  • Det handler hovedsakelig om «engasjement». ANSA oser av engasjement fra A til Å. Det er en organisasjon og en medlemsgruppe jeg mer enn gjerne kunne tenkt meg og arbeide for.
   Jeg er en over middels engasjert som person som elsker å ha det gøy på jobb. Jeg håper også at jeg kan bruke dette engasjementet til å bidra til at andre har det gøy på jobb og at jeg kan videreutvikle meg som en engasjerende og trygg leder.
   Engasjement handler også om å «ville noe». Jeg ser på ANSA som en organisasjon som vil noe, og jeg ville gjerne ta del i arbeidet med å utvikle og sikre morgendagens leveranse til ANSAs medlemmer
 • Hva tror du vil være de største forskjellene og likhetene ved å jobbe i ANSA i forhold til din nåværende jobb i Econa?
  • Likhetene slik jeg ser det kan nok kategoriseres under hovedområder som; engasjement, innholdsleveranse, service og utvikling. De største forskjellene ser jeg nok i at medlemsgrunnlaget i ANSA dreier seg om et mer konsentrert segment. I ANSA jobber man hovedsakelig mot dagens og morgendagens utenlandsstudenter, altså en noe mer homogen målgruppe enn det jeg jobber mot i dag. Derfor er også ANSA mer målrettet og mer direkte i sin kommunikasjon, noe jeg gleder meg over å jobbe mer med.
 • ANSA har et mellomstort sekretariat baser i Oslo, men medlemmene er spredt utover bokstavelig talt hele verden. Din jobb er å lede sekretariatet, som igjen skal betjene fremtidige, nåværende og tidligere utenlandsstudenter. Hva er den største utfordringen med å ha medlemmer som er så spredt?
  • Min åpenbare visjon om hvordan man best mulig jobber mot et spredt medlemsgrunnlag er å være gode på 3 ting:
   • Lokalt engasjement
   • Skape innholdsleveranse uten geografiske begrensninger.
   • Kommunikasjon
    Jeg er sikker på at ANSA scorer godt på disse punktene i dag. Ellers tror jeg mange muligheter ligger i å utnytte spekteret av løsninger som kommer i dragsuget av «digitaliseringen».
 • Som generalsekretær skal du lede et sekretariat som skal tjene medlemmene. Er du mest general eller sekretær?
  • Svaret på det er nok noe situasjonsbasert. Opprinnelig kommer jeg ifra hotell- og reiselivsbransjen, som betyr at jeg har et iboende service- og kundefokus. Kombinert med det er jeg her for å tilrettelegge for medlemmene, så derfor dreier nok svaret mer i retning av «sekretær».
 • Hva gleder du deg mest til med jobben i året som kommer?
  • Svaret er enkelt: oppgavene og menneskene. Jeg er over middels interessert i mennesker og blir fort engasjert. Jeg har vært så heldig og fått mulighet til å jobbe med Econas studenter og forsøkt å legge til rette for deres valg og fremtid. Det har vært motiverende og det tar jeg med videre inn i denne stillingen. Ellers liker jeg kontinuitet i arbeidet, det å bygge grobunn for utvikling av morgendagens forretningsområder i fellesskap gleder jeg meg til.
 • Hva ser du som den største utfordringen i året som kommer?
  • Å leve opp til mitt budskap i intervjuprosessen rett og slett. Samtidig skal det være gøy å gå på jobb, så håper jeg klarer å levere på trivsel og motivasjon på arbeidsplassen for mine kolleger. Motiverte kolleger er sjeldent negativt.
 • Om ett år, hva tror du har overrasket deg mest ved jobben?
  • Glasskulen har jeg dessverre glemt et sted. Men jeg kan si så mye at jeg gleder meg til å bli overrasket. Så spør meg om et års tid så skal jeg kunne gi et bedre svar.
 • Fun fact? 
  • Mye fun facts men ikke mye jeg tørr dele. Jeg er en temmelig åpen person, så jeg utfordrer deg til å bli kjent med meg så kommer det kanskje noen historier. Men må jeg dele noe kan jeg jo fortelle at jeg hadde garnisonsrekorden i håndgranatkast i 1996 da jeg var i militæret. Heldigvis har jeg ikke måtte ta denne egenskapen i bruk.anders-halvorsen-3

FNs internasjonale dag for frivillighet

I dag er det FNs internasjonale dag for frivillighet. I den anledning vil jeg gjerne takke alle dere fantastiske ANSAere som legger ned utallige timer med frivillig innsats hver eneste dag for den fantastiske organisasjonen vår.

Det er virkelig et privilegium å være president for en organisasjon bestående av så mange flotte frivillige. Det er dere som er ANSA. ANSA er en organisasjon som har sin livskraft fra grasrota og opp, og det er utrolig inspirerende for alle oss her på kontoret i Oslo å se den gode innsatsen som legges ned hver eneste dag. Den frivillige innsatsen i land og lokallag er uvurderlig for ANSA.

Under ser dere et knippe av våre fantastiske tillitsvalgte:

I mine reiser til ANSA-land rundt omkring i verden blir jeg stadig mer imponert, fascinert og rørt av det arbeidet som gjøres. Lokallagsledere, landsledere, informasjonansvarlige, økonomiansvarlige og så mange andre som gir time etter time av sin tid for å skape et flott studiemiljø og hverdag for sine medstudenter.

På vegne av hele ANSA vil jeg derfor takke alle dere frivillige, enten du har vært engasjert i 2 måneder eller 6 år, din innsats for ANSA og norske studenter i utlandet er uvurderlig. Det er på grunn av dere at ANSA i år kunne feire sitt sekstiende år og det er ingen liten bragd! Takk for innsatsen, jeg gleder meg til å følge med videre!

Presidenthverdagen

Nå har det gått alt for lenge siden mitt forrige blogginnlegg, så jeg tenkte at det nok en gang var på tide med en liten oppdatering.

Dagene er ganske travle som president i ANSA, særlig når det nærmer seg Karrieredagen 2016 og nytt hovedstyremøte. Det har vært intenst arbeid med statsbudsjett og utarbeidelse av nye prioriteringer, i tillegg til gjennomgang av flere sentrale dokumenter som trenger en oppdatering. Det er ikke alltid like lett å ha en slik arbeidsmengde og arbeidstid når man pendler inn til Oslo, hvilket fører til at jeg sporadisk er nødt til å sove på kontoret. Til tross for dette kunne jeg ikke tenke meg noen annen jobb og det finnes ingen ting som er bedre en å få lov til, hver eneste dag, å jobbe for alle dere som studerer i utlandet!

Under ser dere bilder både fra statsbudsjettdagen, stortingshøring og et bevis på at jeg faktisk har fått IKEA-seng på kontoret.

 

Sist jeg blogget hadde jeg kun rukket å besøke ANSA Sør-Korea på deres landsmøte. Nå har jeg derimot reist en del mer. Jeg har vært så heldig at jeg har fått delta på; ANSA Australias landsmøte, New Zealands landsmøte, høsttreff i Hamburg med de nord-europeiske landene, landsmøte i Østerrike og medisinsk fagseminar i Polen. I tillegg til dette har hovedstyremøte #2 blitt avholdt i Dublin. Det er en ære og et privilegium å kunne reise rundt i hele verden å besøke verdens flotteste folk, ANSAere! Dere er helt utrolige og bekrefter hver eneste gang at jeg har verdens beste jobb og at ANSA er verdens beste organisasjon.

 

amcieszewscy_2016_11_12_8065

ANSA Polens medisinske fagseminar

14566448_1252919241405140_5865478303125129588_o

Flott gjeng på vintur til Waiheke Island under ANSA New Zealands landsmøte

14725202_10155242610870021_1617023649_o

Hovedstyret i Dublin

img_0748

ANSA Polen hadde konsert med Sandra Lyng på den første kvelden av fagseminaret

img_0121

Flott gjeng på ANSA Australias landsmøte

img_0185

Bondi Beach, nå som vi snart skriver desember merker jeg at jeg gjerne skulle hatt en ny tur Down Under!

img_0695

Hovedstyrerepresentanter har det tydeligvis gøy med Snapchat

img_4948

Studentprest Hilde snakker på ANSA Østerrikes landsmøte

img_4973

Det nye styret i ANSA Østerrike

img_0103

Årsberetningen gjennomgås på Australias landsmøte

Jeg ser frem til å treffe så mange som mulig av dere på Karrieredagen den 20. desember i Oslo! Ha en fortsatt god semesterinnspurt frem mot det.

Presidenten: Høring i Stortingets finanskomité

Fredag 14.10.2016 var jeg på høring i Stortingets finanskomité for å legge frem ANSAs syn på regjeringens forslag til statsbudsjett. Under følger mitt manus.

Skjermbilde 2016-10-14 14.45.56.png

 

Kjære finanskomité, takk for at jeg har fått muligheten til å komme for å fremme ANSAs tanker om regjeringens forslag til statsbudsjett.

Som jeg garantert hverken er den første eller siste til å påpeke i dag står Norge og norsk næringsliv midt i den største omstillingen i vår generasjon. Vi må skape nye arbeidsplasser, og vi må skape smarte, kunnskapsbaserte og konkurransedyktige arbeidsplasser. Vår velstandsutvikling gjennom 100-150 år har gjort oss til et av verdens rikeste, men også et av verdens dyreste land. Vi kan aldri bli billigst, men vi kan bli best. Velstandsutviklingen har vært basert på kunnskap, på dyktige ingeniører som bygde ut vannkraft og hentet opp oljen fra Nordsjøen, på dyktige økonomer, jurister og samfunnsvitere som bygde et solid statsapparat, og på ansvarlige politikere som har forvaltet nasjonens rikdom på en fornuftig og fremtidsrettet måte.

Skal vi bygge videre trenger vi kunnskap, og skal vi være konkurransedyktige trenger vi kunnskap i verdensklasse. I Norge har vi enkelte fagmiljøer i verdensklasse, men vi har ingen universiteter som er verdensledende. Dette er ikke mine ord som representant for utenlandsstudentene, de tilhører Produktivitetskommisjonen. Kunnskapen kommer ikke til Norge av seg selv, vi må hente den hjem. Vi må sende studenter og forskere ut til de beste universitetene og fagmiljøene i utlandet slik at de kan ta den med hjem. Imidlertid har kostnaden ved å studere økt mer enn støtten, og mange av de beste universitetene er i dag kun tilgjengelig for de mest bemidlede.

ANSA er glad for at Regjeringen anerkjenner at økt kostnad til skolepenger har gjort det vanskelig for mange å velge den utdanning de ønsker i utlandet, da støtten fra Lånekassen ikke strekker til. Regjeringen anerkjenner også at det er uheldig at en slik utvikling kan føre til et skille mellom hvem som har mulighet til å ta det studiet de ønsker i utlandet. Det er et viktig prinsipp for ANSA, og for Norge, at man skal ha lik rett til utdanning uavhengig av økonomisk bakgrunn.

Regjeringens forslag til et topplån på 100.000 utover dagens skolepengestøtte bidrar til at studentene i all hovedsak har tilstrekkelig støtte til å dekke studieavgiften ved de fleste universiteter. Vi er imidlertid sterkt kritiske til hele regningen skyves over på studentene. Utenlandsstudenter tynges allerede av en uforholdsmessig gjeldsbyrde som langt overskrider studiegjelden til de som velger å studere i Norge, og man setter de nå i en situasjon hvor de kan påta seg et lån det vil bli krevende å betjene.

Utdanning og kunnskap er ikke gratis, og dagens regjering og samarbeidspartier har gjennom tre år vist at de kan og vil prioritere dette. Kostnaden for det norske samfunnet ved å ikke hente hjem den beste kunnskapen er imidlertid mye høyere.

Takk for meg.

//

Les mer om ANSAs politiske arbeid.

Følg ANSA Sentralt på Twitter – @ANSA_sentralt..

Presidenten: Innspill til politikk!

De siste årene har vi i ANSA fått mange politiske gjennomslag. Førsteårsstøtten, phd-stipend og økt språkstøtte for å nevne noen. Vi har fortsatt mange viktige saker igjen, og har høyere stipendandel til bachelorstudentene og økt tilleggsstipend som hovedprioriteringer i år. Dette er viktige og langsiktige saker for oss i ANSA, men dette er også et passende tidspunkt å starte et arbeid med å utvikle nye saker. Våre saker er, og skal alltid være, for og av våre medlemmer. Det er dere som vet hvor skoen trykker.

ANSA jobber opp mot relevante politiske aktører, som Kunnskapsdepartementet, og mot byråkratiet ved f.eks Lånekassen. Nå ønsker vi innspill fra dere om hva som kunne gjort livet som utenlandsstudent enklere, hva du ser på som den største utfordringen ved å studere ute og så videre. Ingen ting er for stort eller for lite, og alt er viktig for oss!

img_9859

Foto: Yolo Events

Når vi da skal definere hva som vil være ANSAs prioriteringer i årene som kommer syntes jeg at det er nærliggende å be dere, medlemmene, om innspill. Enten du studerer i Sør-Korea, Australia, USA, UK, Ungarn eller hvor som helst så er det nettopp du, et medlem, som er ANSA! Det er dere som føler på kroppen hver eneste dag hvordan det er å studere ute. Hvor lærerikt og fantastisk det er, men også hvor vanskelig. Det er derfor dere er unikt egnet til å spille inn deres tanker til meg selv og hovedstyret i den prosessen vi nå er inne i.

Jeg har opprettet en innspillsportal her hvor dere kan sende inn alle tanker og ideer dere måtte ha om ANSAs politikk. Målet er å utvikle ny politikk som kan innlemmes i politisk arbeidsprogram 2017-2018.

Jeg ser frem til å lese alle deres gode innspill og ideer!

 

13923449_10154216460580630_46093962677139283_o

Innspillsportalen finnes her

 

 

 

 

 

 

Presidenthverdagen: Reiseblogg fra Seoul

Halvannen måned inn i «ANSA-året» er jeg fortsatt en rimelig fersk president, men jeg har allerede rukket å komme godt i gang med mitt virke. Hverdagen som president er spennende og variert, derfor har jeg bestemt meg for at jeg skal dele litt av den med dere gjennom året. Jeg kommer til å blogge når jeg er på reiser rundt om i alle de fantastiske ANSA-land, samt i ny og ned fra Norge for å gi dere et innblikk i presidenthverdagen.

Torsdag den 8. september var det dukket for min første reise som ANSA president. Dagen startet med min deltagelse på NOKUT-frokost om rankinglister, før jeg måtte løpe avgårde for å rekke flytoget. Så bar det avgårde til fantastiske Seoul.

Ved ankomst kl. 9.30 lokaltid var jetlag’en noe prekær, men når hostellet har insjekk først kl 14 er det lite å gjøre med det. Da er det godt at man kan møte lokale ANSAere for litt omvisning i denne flotte, men for meg ukjente byen og kulturen.

Når klokken nærmet seg 18 var det klart for landsmøte med ANSA Sør-Korea. Møtet ble åpnet av avtroppende landsleder, Magnus Botnedal og både undertegnede og hovedstyrerepresentant Karl Petter Rygh holdt innlegg.

14365397_10153784564837111_1063588730_n

Avtroppende landsleder, Magnus Botnedal

Oppmøtet på landsmøter var bra, og de tilstedeværende fikk en gjennomgang av året som var gått, en gjennomgang av budsjett og statutter. Høydepunktet var naturligvis valget, og et slagkraftig og flott nytt styre ble valgt.

14375242_10157445141835704_1078927164_o

De oppmøte på landsmøtet

 

14315706_10157445129835704_1742489697_o

Det nye styret. F.v Simone, Håkon, Evelyn og Helene (landsleder)

Etter møtet bar det avsted for middag, og ANSA Sør-Korea fikk vist frem litt av Koreas kulinariske tilbud.

14348636_10153784564527111_1298110543_n

For undertegnede gjenstod det enda noen dager i Seoul etter møtet og med kyndig hjelp fra tidligere hovedstyremedlem Maren, som nå utgjør 50% av ANSAs eminente ordførerkollegium, ble både hovedstyremedlem Karl Petter og meg selv vist rundt i Seoul.

14315841_10157445129800704_355601859_o

Hanbok, som er den Koreanske nasjonaldrakten var et vanlig syn rundt et av Seoul templer/palasser da de som er iført dette får gratis inngang.

14315679_10157445129805704_883296824_o

F.v Ole Kristian Bratset og Karl Petter Rygh

14341664_10153773272472111_1088345152_n

Korean BBQ er en selvfølge ved besøk i Seoul.