Om ANSA-landene

ANSA-land:

 • Australia og New Zealand
 • Benelux
 • Canada
 • Danmark
 • Frankrike
 • Irland
 • Italia
 • Japanansaland
 • Kina
 • Latvia
 • Polen
 • Romania
 • Singapore
 • Slovakia
 • Spania og Portugal
 • Sveits
 • Sverige
 • Sør-Afrika
 • Tsjekkia
 • Tyskland
 • UK
 • Ungarn
 • USA
 • Østerrike

Hva er et ANSA-land?
ANSA drives av frivillige norske studenter i utlandet. Når tillitsvalgte i et land ønsker å danne et landsstyre, er dette gjerne basert på et ønske og engasjement om å samle medlemmene i landet. Per i dag har hele 25 land har egne landsstyrer. Land som har et eget landsstyre blir kalt for ANSA-land. Et landsstyre skal minimum bestå av en økonomiansvarlig og en landsleder, men har gjerne også verv som nestleder, informasjonsansvarlig og arrangementsansvarlig. Landsstyret arrangerer sosiale aktiviteter for medlemmene, håndterer beredskapssituasjoner og arbeider med ANSA sentralt for å drifte ANSA-landet sitt best mulig. I mange av landene er det så dannet under-grupper, disse kalles for lokallag eller bystyrer, og tar seg fortrinnsvis av aktiviteten på et lokalt nivå. Det er landsstyrenes ansvar å følge opp og overse driften av disse.

Den overordnede hensikten med å ha et ANSA-land er å være tilstede der medlemmene våre er, arrangere sosiale sammenkomster, faglige seminarer og ikke minst tilby et nettverk som norske studenter kan benytte seg av.

Organisering av ANSA-landene
Landene har sine egne arbeidsprogram og statutter. De avholder et landsmøte på en årlig basis, hvor det hvert år velges et nytt landsstyre. I tillegg er det landsstyrets oppgave å arrangere et organisasjonskurs, hvor man inviterer tillitsvalgte i landet og kurser dem i ANSA. Begge disse arrangementene er en herlig miks av faglig og sosial moro, og gir mye utbytte til deltagerne.

Statuttene kan ikke stride mot ANSAs statutter. Et landsstyre består normalt av opptil seks styremedlemmer.

Slik finansieres ANSA-landene

 • Driftsstøtte fra Kunnskapsdepartementet og ANSA sentralt.
 • Sponsormidler
 • Frifondstøtte fra Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU).

Gå inn på www.ansa.no for å finne landenes egne nettsider.