Isolasjonisme og fordommer!

 

Arnt Jakobsen studerte medisin i Skottland fra 1957 – 1963. Senere ble han blant annet sjefslege på Rikshospitalet fra 1994 til pensjonsalder i 2007. Han skrev i ANSAnytt i 2016 at «nordmenn som studerte medisin i utlandet på 50- og 60-tallet møtte en kald skulder fra fakultetet og legeforeningen». Det er lenge siden 50- og 60-tallet, men vi er tydeligvis ikke kommet stort lengre når det kommer til anerkjennelse og aksept for de som har tatt sin helsefaglige utdannelse i utlandet.

IMG_9559

President i ANSA, Ole Kristian Bratset, mener det er uakseptabelt å snakke ned kvaliteten på leger som har studert i utlandet for å argumentere for flere studieplasser i Norge!

I dag tidlig var leder i Yngre legers forening (Ylf), Christer Mjåset, på Dagsnytt i NRK P1. Han ønsker flere studieplasser på medisin i Norge, hvilket er et helt legitimt ønske. Det som derimot ikke er legitimt er når han i sin argumentasjonsrekke sår tvil rundt kvaliteten ved de norske medisinstudentene som får sin utdanning fra andre land. Dette er på ingen måte akseptabelt og jeg føler meg nødt til å minne Mjåset på at hans forening er en forening for alle unge leger, også de som har studert ute.

Jeg var senere i dag i Nyhetslunsj i p2 for å forklare hvorfor det er feil og uakseptabelt å så tvil rundt kvaliteten på de som har tatt sin medisinutdannelse i utlandetIMG_1597. I dette innlegget utdyper jeg saken noe mer.

Mjåset sier at «vi trenger en stamme av norskutdannede leger som sikrer kvalitet og som kjenner norske forhold«. Når jeg hører dette blir jeg forvirret. Mener han at alle de dyktige norske legene og medisinstudentene som har tatt sin utdannelse i utlandet ikke er med på å sikre kvalitet i norsk helsevesen? Det er da også slik at dette er ekstremt kapable og resurssterke personen som lett kan gjøre seg kjent med norske forhold. I tillegg så har en stor mengde av disse studentene hatt jobber i norsk helsevesen om sommeren i løpet av studietiden.

Mjåsets påstander er grunnløse og helt unødvendige. De vitner om en isolasjonisme og fordommer som ikke hører hjemme i dag. Dersom de ønsker at det bygges ut flere studieplasser i Norge er de velkommen til å kreve det, men det er uakseptabelt at de snakker ned en stor del av sin medlemsbase når de argumenterer for dette!

Mjåset sier at at «det handler egentlig om hva slags type leger vi ønsker oss… I Norge så fokuserer vi mye på at de får erfaring fra primærhelsetjenesten, det vil for eksempel de som går i utlandet ha på lik linje.» Først å fremst så lurer jeg her på hvilket «utland» Mjåset sikter til? Det er da ganske mange av dem og de er ganske forskjellige. Det er viktig å huske på at det er strenge krav for å bli autorisert for å praktisere medisin i Norge dersom utdanningen din er fra utlandet. Medisin er også et «harmonisert fag» i EU/EØS. Det betyr at alle medisinstudenter som får sin utdanning godkjent i Norge har vært igjennom en streng prosess der utdanningen er blitt vurdert som jevngod med den vi har i Norge. Det er respektløst av Mjåset å skape selv den minste tvil rundt hvor god utdanningen som er blitt godkjent av myndighetene er.

Jeg syntes Mjåset burde beklage ovenfor alle sine medlemmer som har studert i utlandet at det i dag fremgikk som om han mener at deres utdannelse holder en lavere kvalitet. Jeg ønsker meg leger med bred erfaring som strekker seg utenfor landets grenser med alle erfaring og impulser det bringer med seg. Vi kan ikke tolerere fordommer og isolasjonisme, ikke engang som retorisk virkemiddel.

 

Mjåset kan du høre her: https://radio.nrk.no/serie/dagsnytt/NPUB13004817/08-03-2017#t=36s

President i ANSA kan du høre her: https://radio.nrk.no/serie/nyhetslunsj#t=38m55s

 

 

/ Ole Kristian Bratset, president i ANSA

Ex-Presidenten: Generalforsamlingen 2015

En uke er gått siden ANSAs 59. Generalforsamling. Før deres nye president Jakob Aure tar ANSAs 60ende år med storm, er det tid for å ta et tilbakeblikk på forrige helg.

GF15, som vi liker å kalle det, ble sparket i gang av selveste Kunnskapsminister Røe Isaksen. Talen var så flott at noen momenter må gjengis (ikke direkte sitater):

  • ANSAs GF er en sommertradisjon på lik linje med jordbær og fløte.
  • Absolutt alle studenter burde reise ut i løpet av studietiden.
  • Det kommer en strategi for å få flere studenter i BRIKS-landene.
  • Målet mitt er å bruke noe mer penger på utenlandsstudentene nå, og at dette blir mye dyrere i fremtiden fordi det blir mange flere av dere.
  • Jeg lover å ha gjort noe for ANSA hvert eneste år så lenge jeg er Kunnskapsminister.

Takk, tusen takk, Torbjørn Røe Isaksen. Det er som jordbær med fløte å ha deg på besøk hos oss også.

Det gjør ikke så mye for ANSA at ministeren er på pappaperm, vi vet at han gjør en langtidsinvestering fos oss på hjemmebane.

Ministerens gave kom med følgende budskap: Vi er ikke bitre for at du er på pappaperm, vi vet at du gjør en langtidsinvestering for ANSA på hjemmebane.

Våre neste taler var Marianne Aasen, som sitter i utdannings- og forskningskomitéen i Stortinget for Arbeiderpartiet. Hun har selv bodd i Australia som ung og sendte en ekstra varm hilsen til ANSA Australia som var med oss live på videooverføring. Takk til Marianne for varme ord om ANSA, om hvor viktig fellesskapet vårt er, og hvor dyktige studentorganisasjonene er som lobbyister.


To talere til var på menyen: leder av Europeisk Ungdom Nikolai Fjågesund, og leder av Organisasjonen for Norske Fagskolestudenter Malin Nøss Vangsnes. Takk til dem for flotte hilsningstaler til generalforsamlingen vår! I tillegg fikk ungdomspartilederne hilse til GF på video: Nicholas Wilkinson fra SU, Mani Hussaini fra AUF, Erling Laugsund fra Senterungdommen, Emil André Erstad fra KrFU, Tord Hustveit fra Venstre, Kristian Tonning Riise fra UH og Atle Simonsen fra FpU. Tusen takk for hyggelige hilsener!

Heldigvis er det ikke slik at vi kun tar imot hilsener hele helgen. GF er den helgen der ANSAs medlemmer, gjennom delegatene til ANSA-landene, får dømme ANSA-året som var vært, og bestemme organisasjonens fremtid. Her vil jeg kun nevne noen få momenter:

  1. ANSA fikk to viktige politiske gjennomslag i året som var: generell støtte til det første året av 4-årige bachelorgrader og valutajustering av skolepengestøtten (mellom den tiden du signerer brevet fra Lånekassen og utbetalingen faktisk skjer).
  2. Vår neste politiske prioriteringer er å øke stipendandelen på skolepengestøtten på doktor- og bachelorgrad.
  3. Vi har vedtatt ny politikk om utveksling på yrkesfag og på fagskoler, om utveksling for personer med nedsatt funksjonsevne, og har satt helt klare mål om at 30 % av studentene på norske læresteder bør utveksle innen 2020 og 50% innen 2030.
  4. ANSAs medlemsmasse vokste med 4 %. Vi har et mål om at veksten skal fortsette og komme opp til 5 % til neste år.
  5. ANSA har en sunn økonomi, og har snudd underskuddet fra 2013 til et overskudd i 2014, og et lite forventet overskudd for 2015. Det vil gi rom for en verdig feiring av ANSAs 60-årsdag i 2016!

Helgens store klimaks var, selvsagt i tillegg til de mange statuttendringsforslagene som lå på bordet, valget av ny president og nytt hovedstyre. Det var et meget tett løp mellom den innstilte kandidaten Pernille Holtet Stensli, og den endelige vinneren, Jakob Bergvik Aure. Jakob lovet generalforsamlingen å jobbe videre med å øke stipendandelen på skolepengene og med å planlegge en super feiring for ANSAs 60 år i 2016. Vi gleder oss stort!

Med seg fikk han et hovedstyre bestående av Renée Mari Salamonsen, Ole Kristian Bratset, Thomas Holthe Storbakk, Maren Hald Bjørgum, Axel Emil Nissen-Lie, Inge Marshall Trangsrud, Jelena Mandic, Ragnhild Utne på video fra Australia og Hannah Monsrud Sandvik (de ansattes representant).

ANSAs nye hovedstyre

Tradisjonen tro, ble generalforsamlingen etterfulgt av en bankettmiddag med nydelig mat, allsang og utdeling av ANSAs ærespris Vaganten. Gratulerer til alle Vagantene: Sindre, Anikken, Marie, Peter, Hege, Ida Marie, Yrjan og meg selv (hurra)! Det var også tid til taler, og ikke minst dukket det opp en gjeng med cheerleadere som løftet opp undertegnede. (Den som har bilde av det bes sende det til madeleine.mowinckel@ansa.no – takk til deg!).

Tradisjonen fortsatte med nachspiel i bakgården til ANSA, lys, ballonger og nattmat-pølser, før de siste overlevende vandret til historiens siste GF-frokost på Grand Café. Med det var nok et kapittel i ANSA-sagaen skrevet, og vi takker for alle som har bidratt til å gjøre det så eventyrlig!